ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Υποδεχθείτε τα νέα Sophos UTM100 & BasicGuard!

BasicGuard. Η συνδρομή αυτή στοχεύει σε μικρότερες επιχειρήσεις παρέχοντας τους όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά ενός κορυφαίου UTM σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή.

Οι αλλαγές που περιγράφονται, απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε μικρές εταιρείες με περιορισμένο προϋπολογισμό για τη δικτυακή τους ασφάλεια. 

Το “Basic Guard” θα είναι διαθέσιμο για τις συσκευές UTM 100 & UTM 110. 

Για την εν λόγω άδεια χρήσης αλλάζει πλέον ο τρόπος αδειοδότησης όπου δεν υπολογίζεται πλέον ο αριθμός των διευθύνσεων IP αλλά ανάλογα το throughput. Το “Basic Guard” θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

  • Web Application Control
  • Network Firewall & IPS
  • Remote Access & VPN
  • Wireless Protection
  • Web Antivirus & URL filter
  • Email Antivirus & Antispam

Ο σκοπός της αλλαγής αυτής, είναι για την παροχή μειωμένων τιμών, ιδιαίτερα προσιτών, που είναι ιδανικές για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.