Αρχειοθέτηση email

Η πληροφορική βρίσκεται σε μία κατάσταση διαρκούς μετασχηματισμού. Στην εποχή μας, καθιερωμένες τεχνολογίες και έννοιες διαρκώς αναθεωρούνται και αντικαθίστανται από νέες. Οι πάροχοι τεχνολογίας ενδέχεται να πέσουν θύματα οικονομικών κρίσεων ή να εγκαταλείψουν την ανάπτυξη προϊόντων για άλλους λόγους. Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω, είναι δύσκολη η διατήρηση πληροφοριών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες μετά από μια δεκαετία, όπως τα δεδομένα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

Η MailStore είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της αρχειοθέτησης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με περισσότερους από 60.000 εταιρικούς πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες,. Τα προϊόντα και οι λύσεις Mailstore χρησιμοποιούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους, καθώς και από δημόσια και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο το κόσμο.

H MailStore προσφέρει τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις από άποψη απόδοσης, σταθερότητας, λειτουργικότητας και απλότητας για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών αρχειοθέτησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων).

Τεχνολογία MailStore

Ο MailStore Server υποστηρίζει σχεδόν όλα τα δημοφιλή συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και τις μεθόδους αρχειοθέτησης τους. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να αρχειοθετούνται από τα mailboxes των διακομιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails servers) καθώς και από αποκεντρωμένους clients ή αρχεία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επιπλέον, είναι δυνατή και η αρχειοθέτηση όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μίας εταιρείας άμεσα, κατά την αποστολή ή την λήψη τους.

Ευέλικτη αρχειοθέτηση

Οι λύσεις της MailStore εγγυώνται την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα των ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων για τα επόμενα χρόνια. Την ώρα που η περιφερειακή υποδομή πληροφοριακών συστημάτων υπόκειται σε διαρκείς αλλαγές, παράλληλα ο αριθμός των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξακολουθεί να αυξάνεται δραματικά με τη πάροδο του χρόνου, και αυτό καθιστά την αρχειοθέτηση τους απολύτως απαραίτητη.

 • Η υποστήριξη περιοδικής αρχειοθέτησης (journal archiving) εξασφαλίζει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησής σας αρχειοθετούνται. Παρόλο που ένας χρήστης μπορεί να διαγράψει ένα email από το γραμματοκιβώτιό του (mailbox), το email αυτό μπορεί ήδη να έχει αρχειοθετηθεί.
 • Το σύστημα επιτρέπει την αρχειοθέτηση των υπαρχόντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διαφορετικές πηγές, όπως από υφιστάμενα γραμματοκιβώτια, email clients, αρχεία PST κ.λπ.
 • Η υπάρχουσα δομή φακέλων που έχει διαμορφωθεί από τον κάθε χρήστη μεταφέρονται κανονικά στο MailStore επομένως η χρηστικότητα των αρχειοθετημένων δεδομένων είναι εξαιρετική.
 • Το σύστημα επιτρέπει τη διαγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα γραμματοκιβώτια του διακομιστή αλληλογραφίας μετά από λίγο, έτσι ώστε ο φόρτος εργασίας του διακομιστή να παραμένει σταθερά σε χαμηλά επίπεδα. 
 • Ενσωμάτωση με το Microsoft Office 365 & Active Directory, με LDAP, με MDaemon, με Kerio, με IceWarp, με Communigate, με G Suite ή με εξωτερικές βάσεις δεδομένων κ.α.
 • Η αρχειοθέτηση πραγματοποιείται με συμβατότητα MIME (RFC 822) και όλες τις εξελιγμένες μορφές της, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης. Όλα τα αρχειοθετημένα μηνύματα επίσης, είναι δυνατόν να εξαχθούν σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο. Στα εξερχόμενα μηνύματα επίσης μπορεί να προστεθεί μία κρυπτογραφική υπογραφή ώστε να προστατεύονται από παραβιάσεις, ακόμη και εκτός του συστήματος αρχειοθέτησης.
 • Η διαχείριση του MailStore Server μπορεί να αυτοματοποιηθεί μέσω ενός ισχυρού API που βασίζεται στο πρότυπο HTTPS. Επομένως, με τη χρήση μίας μιας γλώσσας προγραμματισμού όπως οι C#, PHP ή Python, οι εντολές αποστέλλονται στον ενσωματωμένο διακομιστή API-HTTPS μέσω HTTP POST και μετά οι απαντήσεις λαμβάνονται σε μορφή JSON. Το API καθιστά δυνατό τον έλεγχο πολλών διαχειριστικών εργασιών, όπως είναι η διαχείριση χρηστών, οι τοποθεσίες αποθήκευσης δεδομένων κ.ά.

Υψηλή Τεχνολογία αποθήκευσης

 • Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αρχείο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους ενώ μπορούν να αναζητούν γρήγορα συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας μία εξαιρετικά ισχυρή μηχανή έξυπνης αναζήτησης πλήρους κειμένου (full text search).
 • Η λύση MailStore εγγυάται μεγάλη επεκτασιμότητα όταν υπάρχουν πολλά δεδομένα, καθώς το σύστημα είναι σε θέση να δημιουργεί αυτόματα νέα σετ αρχείων που χρησιμοποιούνται για την αρχειοθέτηση (archive stores) αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 • Ο MailStore Server χρησιμοποιεί τεχνολογίες deduplication για τη μείωση των απαιτήσεων αποθήκευσης συνολικά, εξοικονομώντας έως και 70% στον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης, καθώς μηνύματα με ίδια μέρη MIME (πχ. συνημμένα αρχεία) αποθηκεύονται μόνο μία φορά στο σύστημα, ακόμη και αν εμφανίζονται περισσότερες από μία φορές στα γραμματοκιβώτια πολλαπλών χρηστών.
 • Το MailStore επιτρέπει την ιεράρχηση της αποθήκευσης, δεδομένου ότι το σύστημα αρχειοθέτησης με συχνή προσβασιμότητα μπορεί να βρίσκεται σε ένα γρήγορο χώρο αποθήκευσης (πχ. δίσκους SSD), ενώ τα αρχεία χαμηλής προσβασιμότητας μπορούν να μετακινηθούν σε πιο αργό χώρο αποθήκευσης.
 • Το MailStore μπορεί να συμβάλει στην προστασία των αρχειοθετημένων δεδομένων από παραβιάσεις μέσω μίας σύγχρονης μεθόδου κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί SHA hashes αλλά και κρυπτογράφηση AES256 στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα συνημμένα αρχεία.

Ισχυρή προσβασιμότητα

 • Το πρόσθετο (add-on) του MailStore για το Microsoft Outlook, επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα αρχειοθετημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρέχοντας βασικές λειτουργίες, όπως είναι η αναζήτηση πλήρους κειμένου, η πρόσβαση μέσω της οικείας δομής φακέλων του χρήστη και η ανάκτηση με ένα κλικ.
 • Το MailStore Web Access επιτρέπει στους χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση στο αρχείο χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού. Το responsive design είναι συμβατό με smartphone και tablet επίσης.
 • Ο MailStore Server διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακομιστή IMAP που παρέχει έναν βολικό τρόπο για πολλούς άλλους email clients, σε όλα τα λειτουργικά συστήματα και τις πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας, να έχουν πρόσβαση στο αρχείο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Mailstore Server

Οι σημερινές επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από όλα τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης, ασφαλούς αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσφέρει η λύση MailStore Server. Το λογισμικό δημιουργεί ένα-προς-ένα (1:1) αντίγραφα όλων των email σε ένα κεντρικό αρχείο για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων για περίοδο ετών. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους χρησιμοποιώντας το Microsoft Outlook, το MailStore Web Access ή κινητές συσκευές όπως tablet ή smartphone και να προχωρούν σε αναζητήσεις με την συσκευή της αρεσκείας τους με εκπληκτική ταχύτητα.

Πλεονεκτήματα

 • Βοηθάει στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και ιδιαίτερα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με τον καθορισμό εξελιγμένων πολιτικών διατήρησης.
 • Το σύστημα MailStore μειώνει το κόστος πληροφορικής και τις δαπάνες, αποφορτίζοντας τις εταιρείες από τους υπερφορτωμένους διακομιστές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τα μεγάλα κόστη αποθήκευσης και τις σύνθετες διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης.
 • Χρησιμοποιώντας το MailStore για όλα τα δεδομένα σας στο cloud ή στις εγκαταστάσεις σας (on-premise), μπορείτε να καταστρώσετε μια απλή αλλά πολύ αποτελεσματική στρατηγική δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Σε αυτό το ειδικό backup μάλιστα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες σε πραγματικό χρόνο!
 • Οι χρήστες, όπως είναι φυσιολογικό, έχουν δικαιώματα διαγραφής των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραμματοκιβώτιό τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να διαγράψουν μηνύματα κατά λάθος ή εσκεμμένα, στην περίπτωση αποχώρησης τους από την εταιρεία. Ο MailStore Server μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη αυτού του κινδύνου, προστατεύοντας όλα τα σημαντικά επιχειρηματικά δεδομένα επικοινωνιών.

Mailstore Service Provider Edition

Το MailStore Service Provider Edition, επιτρέπει στους ITSPs και MSPs (παρόχους διαχειριζόμενων υπηρεσιών) να παρέχουν στους πελάτες τους μία σύγχρονη λύση αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπό τη μορφή υπηρεσίας. Οι εκτενείς επιλογές σεναρίων και εξατομίκευσης επωνυμίας (branding) καθιστούν δυνατή την ενσωμάτωση του MailStore Service Provider Edition στην υφιστάμενη γκάμα των υπηρεσιών αυτοματισμού γραφείου σας. Το σύστημα εξακολουθεί να παρέχεται ως λύση λογισμικού, αλλά μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις σας.

Βασικά πλεονεκτήματα

 • Δημιουργήστε επιπλέον έσοδα με επαναληψιμότητα παρέχοντας το σύστημα ως διαχειριζόμενη υπηρεσία.
 • Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σε λειτουργία μεμονωμένου διακομιστή, ωστόσο μπορεί να επεκταθεί ελεύθερα για να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε αριθμό πελατών σε λειτουργία multi-server (πολλαπλών διακομιστών).
 • Ενσωματώστε συνοδευτικές υπηρεσίες σε μια πολύ-πρόταση (cross-selling) υπηρεσιών αυτοματισμού γραφείου.
 • Βοηθήστε τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν μια λύση που μπορεί να τις βοηθήσει να ικανοποιήσουν τις νομικές απαιτήσεις αρχειοθέτησης των email τους και να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.
 • Παρέχεται ελευθερία ρύθμισης τιμής για τελικούς πελάτες σύμφωνα με την ποιότητα υπηρεσιών στην προσφορά.

Mailstore Home

Με το MailStore Home, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των προσωπικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε ένα ασφαλές και κεντρικό αρχείο, ακόμα και είναι διανεμημένα σε διαφορετικούς υπολογιστές, προγράμματα ή mailboxes. Μπορείτε να το κάνετε στον υπολογιστή σας είτε σε ένα USB drive ως «φορητή» επιλογή.

Βασικά πλεονεκτήματα

 • Το MailStore Home παρέχει ένα ισχυρό χαρακτηριστικό αναζήτησης πλήρους κειμένου που μπορεί να λειτουργήσει με μεγάλο όγκο δεδομένων και οποιονδήποτε τύπο συνημμένου αρχείου.
 • Το MailStore Home μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο όγκο δεδομένων χωρίς κόπο και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, έτσι ώστε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αποθηκεύονται με ασφάλεια.
 • Το MailStore Home παρέχεται επίσης και ως «φορητή» επιλογή και μπορεί να «τρέξει» απευθείας από έναν σκληρό δίσκο USB σε οποιονδήποτε υπολογιστή χωρίς την εγκατάσταση κάποιου λογισμικού.
 • Το MailStore Home μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά για τη μετεγκατάσταση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα αρχειοθετημένα email μπορούν να ανακτηθούν ή να αποκατασταθούν από το αρχείο ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας μία εξαιρετικά βολική δυνατότητα εξαγωγής.