PKI Solutions & Identity Services

H GlobalSign είναι μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταυτότητας, η οποία προσφέρει ιδιαίτερα κλιμακούμενες, βασισμένες στο σύννεφο λύσεις PKI για επιχειρήσεις που επιθυμούν να διεξάγουν ασφαλές εμπόριο, παράδοση περιεχομένου, επικοινωνίες και αλληλεπιδράσεις κοινότητος.

Οι λύσεις ταυτότητας και ασφαλείας της εταιρείες επιτρέπουν σε εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις, σε cloud-based παρόχους υπηρεσιών και σε όσους καινοτομούν στον χώρο του Διαδικτύου των Πραγμάτων σε όλο τον κόσμο, να διεξάγουν ασφαλείς ηλεκτρονικές επικοινωνίες, να διαχειριστούν εκατομμύρια εξακριβωμένες ψηφιακές ταυτότητες, να αυτοματοποιήσουν τον έλεγχο ταυτότητας και την κρυπτογράφηση.

SSL Website & Security


Η GlobalSign προσφέρει μία σειρά από επίπεδα διασφάλισης SSL, επιλογές
(Wildcards, SANs) και βασική υποστήριξη (RSA, ECC).

SSL Certificates


Τα πιστοποιητικά SSL της GlobalSign προσφέρουν την ισχυρότερη κρυπτογράφηση και χαρακτηριστικά που προσθέτουν επιπλέον αξία για να εξασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα σας προστατεύεται και ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σημερινών μοντέρνων ιστοσελίδων. Οι πελάτες και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας σας θα γνωρίζουν ότι η περίοδος περιήγησης τους στον ιστότοπο σας είναι ασφαλής και πως όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν σε στοιχεία πληρωμής και προσωπικά δεδομένα παραμένουν ασφαλείς και είναι κρυπτογραφημένες.

Managed SSL


Πολλοί οργανισμοί απαιτούν τη χρήση διάφορων πιστοποιητικών SSL για να εξασφαλίσουν την ασφαλή μετάδοση δεδομένων σε όλες τις ιστοσελίδες τους καθώς και στα διάφορα εσωτερικά τους δίκτυα. Καθώς ο αριθμός των πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται από έναν οργανισμό αυξάνεται, το ίδιο συμβαίνει και με το κόστος, αλλά και με τον χρόνο που απαιτείται από το προσωπικό για να διαχειριστεί τον μεγαλύτερο όγκο. Η πλατφόρμα SSL που διαχειρίζεται η GlobalSign μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος κτήσης SSL, μειώνοντας τις εργατοώρες που απαιτούνται για τη διαχείριση πιστοποιητικών και προσφέροντας εκπτώσεις στο συνολικό πακέτο καθώς και ευέλικτους επιχειρησιακούς όρους.

CloudSSL


CloudSSL is an SSL distribution service designed specifically for providers of cloud-based services, such as CDNs, VDNs, eCommerce platforms, website builders, and other XaaS, that need to secure Η CloudSSL είναι μία υπηρεσία διανομής πιστοποιητικών SSL που σχεδιάστηκε ειδικά για παρόχους cloud-based υπηρεσιών όπως CDNs, VDNs, πλατφόρμες eCommerce, κατασκευαστές ιστοσελίδων και άλλων XaaS, που χρειάζονται να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες ή τις επικοινωνίες τους για πολλούς πελάτες. Με το CloudSSL, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να ενσωματώσουν SSL στις υπάρχουσες προσφορές τους και να καταστήσουν την ασφάλεια πιο εύκολη για τους πελάτες τους, εξαλείφοντας την ανάγκη κατανόησης και διαχείρισης των ίδιων των πιστοποιητικών SSL από τους πελάτες τους. Η παροχή και διαχείριση πιστοποιητικών μπορεί να αυτοματοποιηθεί για να μειωθεί η επιβάρυνση των εσωτερικών ομάδων υποστήριξης των παρόχων.

Document & Email Security


Υπογράψτε ψηφιακά έγγραφα και κρυπτογραφήστε ευαίσθητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Document Signing
Οι ψηφιακές υπογραφές σας επιτρέπουν να διατηρήσετε την υφιστάμενη ροή εργασίας σας εντός σύνδεσης. Τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής της GlobalSign κλιμακώνονται για να εξυπηρετούν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, από ιδιώτες έως μεγάλες επιχειρήσεις, με δύο βασικές επιλογές εγκατάστασης/ ανάπτυξης που βασίζονται στις ποικίλες ανάγκες των επιχειρήσεων και στις ροές εργασίας με έγγραφα. Ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης είναι στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένο λογισμικό δημιουργίας εγγράφων και θέλετε να ενσωματώσετε ψηφιακές υπογραφές (π.χ. Adobe LiveCycle, λύσεις που βασίζονται σε iText), οπότε θα χρειαστείτε μια server-based λύση.

S/MIME Certificates
Η GlobalSign προσφέρει μια σειρά από πιστοποιητικά PersonalSign (Ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται για άνθρωπο ή και ολόκληρα τμήματα μιας εταιρείας), με διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας. Ψηφιακές ταυτότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λειτουργίες ασφαλούς επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (S/MIME), ταυτοποίηση σε online υπηρεσίες καθώς και ψηφιακές υπογραφές για το Microsoft Office και άλλων ηλεκτρονικών εγγράφων, για την προστασία της ακεραιότητας του εγγράφου αφού πιστοποιεί την “πατρότητα” του εγγράφου στους αποδέκτες.

Time Stamping
Το αξιόπιστο λογισμικό σφραγίδων της GlobalSign ως υπηρεσία (SaaS, Software as a Service) παρέχει μια χαμηλού κόστους και εύκολη μέθοδο εφαρμογής αξιόπιστων χρονικών σημάνσεων (χρονοσημάνσεων) RFC 3161 σε χρονικά ευαίσθητες συναλλαγές μέσω ανεξάρτητα επαληθευμένων και ελεγμένων πηγών ημερομηνιών και UTC (Coordinated Universal Time). Η υπηρεσία timestamping της GlobalSign βοηθά τους οργανισμούς να μειώσουν/ μετριάσουν πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με τις χρονικά ευαίσθητες συναλλαγές, παρέχοντας μακροπρόθεσμη και εξαιρετικά ασφαλή επικύρωση της ώρας και της ημερομηνίας πραγματοποίησης της συναλλαγής, παρέχοντας έναν τρόπο εφαρμογής που βασίζεται σε συγκεκριμένα πρότυπα και είναι εύκολα αναγνωρίσιμος και συμβατός.

Access Control & Authentication


Ελέγξτε ποιοι χρήστες, μηχανές και συσκευές μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα και υπηρεσίες.

User Authentication


Το GlobalSign SSO παρέχει ασφαλή έλεγχο ταυτότητας χρήστη, εξουσιοδότηση και έλεγχο πρόσβασης για ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές. Η προϊοντική πλατφόρμα μειώνει σημαντικά την πολυπλοκότητα και τον χρόνο ανάπτυξης των εφαρμογών και παρέχει στους χρήστες απρόσκοπτη δυνατότητα ενιαίας σύνδεσης σε διάφορες πλατφόρμες εφαρμογών και σε domains του λειτουργικού συστήματος. Σε οικονομικούς όρους, αυτό σημαίνει εξοικονόμηση κόστους έως και 29% για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των εφαρμογών.

Mobile Device Authentication


Από πολλές απόψεις, οι φορητές συσκευές δεν διαφέρουν και πολύ από τους απομακρυσμένους υπολογιστές όσον αφορά στις απαιτήσεις για ισχυρό έλεγχο ταυτότητας χρηστών σε δίκτυα επιχειρήσεων, όπως σε WiFi και VPN. Ο έλεγχος ταυτότητας βάσει πιστοποιητικού χρησιμοποιώντας τη πλατφόρμα Managed PKI της GlobalSign παρέχει μια εύκολη και οικονομικά αποδοτική λύση που επιτρέπει στους οργανισμούς να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της επιθυμίας των εργαζομένων για πρόσβαση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εταιρικά δεδομένα καθώς βρίσκονται εν κινήσει και στην ανάγκη προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε βασικές εφαρμογές ή τομείς της επιχείρησης.

Machine & Server Authentication


Όπως οι οργανισμοί και οι εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν ποιοι μεμονωμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα και πόρους, έτσι θα πρέπει να είναι και σε θέση να εντοπίζουν και να ελέγχουν ποιες μηχανές και διακομιστές έχουν πρόσβαση στους πόρους τους. Η εφαρμογή ταυτοποίησης βάσει πιστοποιητικού επιτρέπει μόνο στα μηχανήματα με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια να έχουν πρόσβαση, να επικοινωνούν και να λειτουργούν μέσα στα εταιρικά δίκτυα. Η Πύλη Αυτόματης Εγγραφής (Auto Enrollment Gateway) της GlobalSign προσφέρει στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις ένα εύκολο και αποδοτικό τρόπο για την εφαρμογή και τη διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών για ταυτοποίηση μηχανών και διακομιστών.

Code Signing


Ψηφιακή συρρίκνωση του κώδικα σας για την απόδειξη
της νομιμότητας της εφαρμογής

Code Signing Certificates
Τα Πιστοποιητικά Υπογραφής Κώδικα της GlobalSign χρησιμοποιούνται από προγραμματιστές σε όλες τις πλατφόρμες για να υπογράψουν ψηφιακά τις εφαρμογές και το λογισμικό που διανέμουν μέσω του Διαδικτύου. Η υπογραφή κώδικα αποδεικνύει ότι το υπογεγραμμένο λογισμικό είναι νόμιμο, προέρχεται από γνωστό προμηθευτή λογισμικού και ότι ο κώδικας δεν έχει αλλοιωθεί από την ώρα που δημοσιεύτηκε. Η υπογραφή κώδικα εμποδίζει τους χρήστες να εγκαταλείψουν την εγκατάσταση μιας εφαρμογής λόγω προειδοποιητικών μηνυμάτων ασφαλείας, εμποδίζει τις κακόβουλες αλλαγές στο νόμιμο κώδικα καθώς και την κλοπή της ταυτότητας της εταιρείας που δημιούργησε και πουλάει νόμιμα την εφαρμογή.

EV Code Signing Certificates
Τα πιστοποιητικά υπογραφής κώδικα EV βασίζονται στα υπάρχοντα πλεονεκτήματα των τυποποιημένων πιστοποιητικών Υπογραφής Κώδικα για να προσφέρουν αυστηρότερα επίπεδα διαβεβαίωσης ότι η ταυτότητα του εκδότη είναι σωστή και έχει επαληθευτεί. Η αυστηρή διαδικασία ελέγχου επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να επαληθεύσουν την ταυτότητα του εκδότη. Η άμεση επιβεβαίωση της φήμης με το φίλτρο SmartScreen της Microsoft αφαιρεί τα μάλλον τρομακτικά προειδοποιητικά μηνύματα στους τελικούς χρήστες ότι η εφαρμογή ενδέχεται να είναι κακόβουλη.

Managed PKI


Μειώστε την προσπάθεια, το κόστος και τον χρόνο που σχετίζονται με τη διαχείριση
πολλαπλών ψηφιακών επιχειρησιακών πιστοποιητικών

Enterprise SSL

Η GlobalSign βοηθάει στο να μειώσετε τον χρόνο, τον κόπο και το κόστος που σχετίζονται με τη διαχείριση πολλαπλών, επιχειρησιακής κλάσης, πιστοποιητικών SSL, παρέχοντας κεντρική διαχείριση πιστοποιητικών και όλα όσα εργαλεία χρειάζεστε, υπηρεσίες καθώς και προϊόντα SSL για να μειωθούν οι κίνδυνοι, να είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε απειλές καθώς και να ρυθμίσετε στα μέτρα σας το κόστος SSL.

Managed PKI

Η ασφαλής πλατφόρμα SaaS Globalsign προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες που δίνουν σε μια Επιχείρηση τη δυνατότητα να ελέγχει και να ρυθμίζει τις ανάγκες της που σχετίζονται με τα πιστοποιητικά από έναν κεντρικό λογαριασμό. Τα APIs, η ενσωμάτωση Αctive Directory και τα εργαλεία απογραφής διευκολύνουν την αυτοματοποίηση και την παρακολούθηση της εγκατάστασης/ εφαρμογής πιστοποιητικών.

Active Directory Integration

Η Πύλη Αυτόματης Εγγραφής (AEG) της GlobalSign είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη, διαχειριζόμενη λύση PKI που ανταποκρίνεται στα ζητήματα επεκτασιμότητας του σύγχρονου μεικτού επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η AEG ενσωματώνει την hosted PKI λύση της GlobalSign απευθείας με το Active Directory, οπότε οι επιχειρήσεις που λειτουργούν περιβάλλοντα Windows μπορούν να αυτοματοποιήσουν την παροχή και τη διαχείριση των πιστοποιητικών χωρίς το βάρος της διατήρησης της δικής τους δαπανηρής και περίπλοκης Εσωτερικής CA.

Trusted Root

Η υπηρεσία Trusted Root Signing της GlobalSign επιτρέπει σε κατάλληλα εξειδικευμένους οργανισμούς να επωφεληθούν από τις επενδύσεις τους σε λογισμικό PKI ή CA για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, τα οποία μπορούν να επεκταθούν αλυσιδωτά μέχρι το δημοσίως εμπιστευόμενο Root Certificate της GlobalSign. Οι περιπτώσεις χρήσης για το Trusted Root περιλαμβάνουν την έκδοση πιστοποιητικών SSL σε domains που ανήκουν ή ελέγχονται από έναν οργανισμό και πελατειακών πιστοποιητικών για το extranet χρηστών/ιδιοκτητών/ μετόχων για ασφαλείς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς και για λόγους εξακρίβωσης της ταυτότητας/ γνησιότητας.

Internet of Everything


Οικοδομήστε υψηλής κλίμακας διαχείριση ταυτότητας και ασφάλεια
σε φορητές συσκευές και συσκευές IoT

IoT Identity Platform
Με δισεκατομμύρια συσκευές να είναι συνδεδεμένες πια στο Διαδίκτυο, η ασφάλεια αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερος λόγος ανησυχίας. Πρόκληση δεν αποτελεί μόνο το πως να αντιμετωπίσετε την ασφάλεια των πραγμάτων του Διαδικτύου (IoT) αλλά και από που να ξεκινήσετε. Η απάντηση στο πρόβλημα είναι η υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure) που θα είναι standards-based και έχει αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να ασφαλίζει της σημερινές συσκευές. Με τη μοναδική υπηρεσία πιστοποίησης υψηλής κλίμακας στην βιομηχανία, η GlobalSign είναι η Αρχή Πιστοποίησης (CA) που μπορεί να παραδώσει πιστοποιητικά σε κλίμακα cloud για να καλύψει τις ανάγκες ασφάλειας των καινοτόμων εταιρειών στον χώρο του IoT.