Ασφάλεια Κρίσιμων Επικοινωνιών

Η MailSPEC παρέχει αποτελεσματική και ασφαλή τεχνολογία Ενοποιημένων Επικοινωνιών για ρυθμιζόμενες βιομηχανίες, επιτρέποντας σε οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους να συνδέονται και να συνεργάζονται καλύτερα με τη βοήθεια μίας ομάδας που αποτελείται από ειδικούς σε θέματα ασφάλειας Διαδικτύου και εξειδικεύονται σε συστήματα και πρωτόκολλα Ενοποιημένης Επικοινωνίας.

Το MailSPEC είναι υπό την επικύρωση της γαλλικής πιστοποίησης ANNSI για χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες και κρίσιμες αναπτύξεις συστημάτων επικοινωνίας και έχει περισσότερους από 17.000 πελάτες παγκοσμίως, από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών ευρυζωνικής, ασύρματης και ενσύρματης γραμμής έως επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

01 / ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΕΣ

Τα προϊόντα μας παρέχουν δικαιοδοτικό έλεγχο επί της τεχνολογίας. Προέλευση άδειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ιαπωνίας. Έλεγχος ιδιωτικού cloud πάνω στα δεδομένα και στη πρόσβαση του προσωπικού.

02 / ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Κρυπτογράφηση για τη μεταφορά μηνυμάτων και δεδομένων σε κατάσταση ηρεμίας. Κρυπτογράφηση σηματοδότησης για τερματικές συσκευές με μεσεγγυητικές δυνατότητες για την τήρηση κανονιστικής συμμόρφωσης.

03 / ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ

Επίπεδα χρόνου λειτουργίας του συστήματος Κρίσιμων Επικοινωνιών με στοχευμένα σχέδια υποστήριξης σε επίπεδα. Συστήματα ειδοποίησης Εθνικής κλίμακας, πολυτροπικές επικοινωνίες εντός τμηματοποιημένων τοπολογιών δικτύων υψηλής ασφάλειας.

Τι κάνουμε για να ενεργοποιήσουμε τις Κρίσιμες Επικοινωνίες…

Οι υπηρεσίες Κρίσιμων Επικοινωνιών εφαρμόζονται σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση.
Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων συστημάτων που ενδεχομένως θα αναγνωρίσετε είναι:

Η MailSPEC έχει προχωρήσει στην εφαρμογή συστημάτων Ενοποιημένων Επικοινωνιών και υπηρεσιών σε περισσότερους από 17.000 οργανισμούς παγκοσμίως. Τα προϊόντα μας είναι ιδανικά για συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων υψηλής ασφάλειας που συχνά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πολλές επώνυμες εταιρείες χρησιμοποιούν την τεχνολογία της MailSPEC για συστήματα υποστήριξης και αυτοεξυπηρέτησης σε τραπεζικούς και εμπορικούς τομείς.

  • Κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου

  • Ιδιωτικές κρίσιμες επικοινωνίες Cloud για δημόσιες υπηρεσίες

  • Κρυπτογραφημένες επικοινωνίες οικονομικών υπηρεσιών

  • Εσωτερική ασφάλεια

Επιλέγοντας μας για τη γνωστή αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που εμπνέουμε, πολλοί από τους πελάτες μας εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για περισσότερα από 10 χρόνια.