ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εξουδετέρωση Απειλών. Ενδυνάμωση IT.

Το Malwarebytes for Business είναι πλέον ThreatDown και έχει αποστολή να εξουδετερώσει τις απειλές και να ενδυναμώσει το IT καταργώντας την πολυπλοκότητα του εντοπισμού και της αποσόβησης των πιο προηγμένων απειλών του σήμερα. Το ThreatDown συνδυάζει τεχνολογία με υπηρεσίες για τον εξορθολογισμό της ασφάλειας και την παροχή ισχυρής προστασίας που είναι αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική. Με νοοτροπία πρώτου-καναλιού σε όλο τον κόσμο, ενδυναμώνουμε τους συνεργάτες μας να βοηθούν οργανισμούς πληροφορικής με περιορισμένους πόρους.

Βραβευμένες λύσεις ασφάλειας τελικού σημείου που συνδυάζουν επίπεδα προστασίας, ευφυΐα απειλών και ανθρώπινη τεχνογνωσία για την προστασία των οργανισμών από ransomware, κακόβουλο λογισμικό, ιούς και άλλες απειλές. Οι λύσεις ThreatDown έχουν δημιουργηθεί για όλους - όχι μόνο για εταιρείες με βαθιές τσέπες και μεγάλες ομάδες ασφαλείας. Οι λύσεις μας συνδυάζουν την τεχνολογία με τις υπηρεσίες για να παρέχουν ισχυρή προστασία που είναι αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική.

Videos

Οι προκλήσεις στην Κυβερνοασφάλεια

Κλιμακούμενες απειλές

Πάνω από το 68% των εταιρειών έχει πέσει θύμα κάποιας πρόσφατης επίθεσης με το 80% εξ αυτών να αποτελούν απειλές «μηδενικής ημέρας».

Εντοπισμός απειλών μηδενικής μέρας

Σχεδόν το 60% των εταιρειών χρειάζεται μία λύση ανίχνευσης απειλών μηδενικής ημέρας, ωστόσο τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα αποτελούν βασική ανησυχία.

Περίπλοκες λύσεις

Πάνω από το 61% των εταιρειών λέει ότι η περιπλοκότητα και το περιορισμένο προσωπικό αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για να αξιοποιήσουν το EDR (Endpoint Detection and Response).

Τρεις κρίσιμες απαιτήσεις

Εντοπισμός και προστασία ενάντια σε ransomware, malware, trojans, rootkits, backdoors, ιούς, επιθέσεις brute force, και απειλές “μηδενικής ημέρας”.

Απλό

Το Malwarebytes Endpoint Detection and Response για Windows και Mac μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει ή να ενισχύσει άλλες λύσεις προστασίας τερματικών, συμπεριλαμβανομένου και του Microsoft Defender.

  • Μη-παρεμβατικό, πρόσβαση βάσει ρόλου, εγκατάσταση/deployment εντός λεπτών
  • Ελαφρύς endpoint agent, ισχυρές ενσωματώσεις
  • Απλή, σχεδόν ενστικτώδης στη χρήση κονσόλα διαχείρισης που βρίσκεται στο cloud

Αποτελεσματικό

Το Malwarebytes EDR αξιοποιεί μηχανική εκμάθηση Ανίχνευσης Ανωμαλιών που όχι μόνο ανιχνεύει τις γνωστές απειλές, αλλά εντοπίζει και τις άγνωστες απειλές μηδενικής ημέρας.

  • Κοκκομετρική απομόνωση διεργασιών, δικτύων και υπολογιστών Windows
  • Συλλογή λεπτομερών πληροφοριών απειλών για ανάλυση και διερεύνηση
  • Η ιδιόκτητη, αποκλειστική Linking Engine αφαιρεί εκτελέσιμα, artifacts και αλλαγές

Αποδοτικό

Το Malwarebytes EDR είναι βελτιστοποιημένο για τηλεργασία και προσφέρει κορυφαία στη βιομηχανία αποτελεσματικότητα, υψηλή απόδοση επένδυσης (ROI) και χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO)

  • Καθοδηγούμενο κυνήγι απειλών για αναζήτηση Δεικτών Παραβίασης (IOCs)
  • Επαναφορά σε προηγούμενη κατάσταση έως και 72 ωρών μετά από επίθεση ransomware για σταθμούς εργασίας Windows
  • Χωρίς επιπτώσεις στη απόδοση, χρησιμοποιεί ελάχιστους πόρους

Προστασία Επόμενης Γενιάς

Προστασία απομακρυσμένων εργαζομένων

Η υψηλότερη χρήση του Πρωτοκόλλου Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας (RDP) ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 εξέθεσε έναν εκμεταλλεύσιμο φορέα για το ransomware.

Βελτιωμένη Ανίχνευση απειλών

Προηγμένες απειλές εκμεταλλεύονται σημεία εισόδου και τρύπες ασφαλείας, και μόλις οι επιτιθέμενοι βρεθούν στο εσωτερικό (του δικτύου σας), μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά.

Λιγότερες ψευδώς θετικές ειδοποιήσεις

Η ομάδα ασφαλείας μίας επιχείρησης ξοδεύει κατά μέσο όρο το 25% του χρόνου της «κυνηγώντας» χιλιάδες ψευδώς θετικές ειδοποιήσεις σε μηνιαία βάση (Ίδρυμα Ponemon).

Η καινοτομική ενεργή ανταπόκριση σε απειλές διατηρεί την παραγωγικότητα των τερματικών

Απομόνωση επίθεσης

Αν κάποια τερματική συσκευή δεχτεί επίθεση, μπορείτε εύκολα να αποτρέψετε την εξάπλωση του κακόβουλου λογισμικού (malware) και επομένως την πρόκληση ζημιάς.

Η απομόνωση δικτύου περιορίζει τις επικοινωνίες της συσκευής, με αποτέλεσμα οι εισβολείς να κλειδώνονται εκτός και το κακόβουλο λογισμικό να μην μπορεί να «επικοινωνήσει με τη βάση του».

Η απομόνωση διεργασιών περιορίζει τις λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν, τερματίζει τις ενέργειες του κακόβουλου λογισμικού και επιτρέπει την απομακρυσμένη ανάκτηση ύποπτου κώδικα για έρευνα, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να κάνουν τη δουλειά τους.

Η απομόνωση υπολογιστή (desktop) ειδοποιεί τον τελικό χρήστη για την απειλή, αποκλείει προσωρινά την πρόσβαση αλλά διατηρεί τη συσκευή εντός σύνδεση (online) για περαιτέρω ανάλυση.

Με πολλαπλές λειτουργίες απομόνωσης της επίθεσης, τόσο οι ομάδες ασφαλείας όσο και οι τελικοί χρήστες μπορούν να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητά τους ακόμη και κατά τη διάρκεια επιθέσεων.

Αυτοματοποιημένη αποκατάσταση

Εντοπίστε και αντιστρέψτε όλες τις αλλαγές που έγιναν από το κακόβουλο λογισμικό, τόσο τις σημαντικές όσο και τις ανεπαίσθητες.

Την ώρα που οι παραδοσιακές προσεγγίσεις επικεντρώνονται στην αφαίρεση μόνο του ενεργού εκτελέσιμου αρχείου, αγνοούν την εναπομείνασα «αλλαγή» που μπορεί να οδηγήσει σε επαναμόλυνση ή σε δυνητικά ανεπιθύμητο λογισμικό (PUP) και δυνητικά ανεπιθύμητες αλλαγές (PUM) που είναι ενοχλητικά. Και μετά αναγκάζεστε να προχωρήσετε στην επαναφορά του image της συσκευής ή να ελπίζετε για το καλύτερο.

Αντιθέτως, η ιδιόκτητη Linking Engine της Malwarebytes παρακολουθεί κάθε artifact, κάθε αλλαγή και κάθε μεταβολή διεργασίας (συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσιμων στη μνήμη που άλλες λύσεις αγνοούν ή παραλείπουν). Ως «μία και καλή» λύση, στη συνέχεια χαρτογραφεί τη σωστή διαδρομή για την οριστική κατάργηση όλων των κακόβουλων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των PUPs και PUMs .

Επαναφορά μετά από επίθεση ransomware

Για περιβάλλοντα Windows, η πληρωμή λύτρων μετά από μία επίθεση ransomware δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Tο παραπάνω είναι δυνατό επειδή η λύση της Malwarebytes αξιοποιεί την τοπική προσωρινή μνήμη σε κάθε τερματική συσκευή για την αποθήκευση όλων των σχετικών αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στη συσκευή για έως και 72 ώρες.

Αν μολυνθεί η συσκευή, το Malwarebytes απλώς προχωρά στην αντιστροφή των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στη συσκευή και επαναφέρει αρχεία που κρυπτογραφήθηκαν, διαγράφηκαν ή τροποποιήθηκαν. Και ο χώρος για την αποθήκευση δεδομένων δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς η αποκλειστική, ιδιόκτητη τεχνολογία δυναμικής εξαίρεσης μαθαίνει την «καλή» συμπεριφορά των εφαρμογών και ελαχιστοποιεί τον αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιείται. Το αποτέλεσμα είναι να παραμένετε ήρεμοι γνωρίζοντας ότι το ransomware δεν πρόκειται να βλάψει τη λειτουργία της επιχείρησης σας, τα οικονομικά σας, την φήμη σας, την εμπειρία των πελατών ή την παραγωγικότητα της ομάδας σας.

Προστατεύστε την επιχείρηση σας με μερικά μόνο κλικ

Με μερικά απλά κλικ μπορείτε να προστατεύσετε την επιχείρηση και την επωνυμία σας, να βελτιώσετε τη στάση ασφαλείας σας και τη στάση συμμόρφωσης σας με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία και να αποφύγετε δαπανηρές διακοπές λειτουργίας. Το Malwarebytes Endpoint Detection and Response για Windows και Mac προσφέρει επιχειρησιακής κλάσης προστασία τερματικών συσκευών, προηγμένο κυνήγι απειλών και αξιόπιστη απομόνωση, αποκατάσταση και ανταπόκριση σε επιθέσεις κυβερνοασφάλειας.

Κοινοποιήστε τις πληροφορίες
ThreatDown