ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Sophos NDR είναι πλέον διαθέσιμο στο AWS

Το Sophos NDR μπορεί πλέον να εφαρμοστεί σε AWS AMI (Amazon Machine Image) για όλους τους πελάτες των προϊόντων NDR και XDR/MDR της Sophos με αδειοδοτημένο πακέτο ενσωματώσεων που απαιτεί συλλέκτη πληροφοριών (αρχείων καταγραφής).

Το Sophos NDR στο AWS προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ανίχνευση και την αντιμετώπιση απειλών:

Τι λαμβάνετε

Cloud-native παρακολούθηση της ασφάλειας:

  • Οι AWS-native αισθητήρες NDR μπορούν πλέον να παρέχουν με αποτελεσματικό τρόπο ορατότητα στην κίνηση των δεδομένων στο δίκτυο και στα συμβάντα ασφαλείας σε περιβάλλοντα AWS. Και αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση και την ασφάλεια των cloud-based φόρτων εργασίας.
  • Αν ο αισθητήρας NDR είναι εξωτερικός στο περιβάλλον AWS, τότε η κίνηση των δεδομένων δικτύου θα πρέπει να δρομολογηθεί στον εξωτερικό αισθητήρα NDR με σημαντική επίπτωση στη μεταφορά δεδομένων.

Κλιμάκωση:

  • Η εφαρμογή-εγκατάσταση ενός αισθητήρα NDR ως AMI σας επιτρέπει να κλιμακώσετε τις δυνατότητες παρακολούθησης της ασφάλειας σας σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της υποδομής AWS σας. Μπορείτε εύκολα να εκκινήσετε πολλαπλά στιγμιότυπα (instances) του αισθητήρα για να καλύψετε μεγαλύτερα περιβάλλοντα ή αυξανόμενους φόρτους εργασίας.
  • Κάθε εγκατεστημένος αισθητήρας μπορεί να υποστηρίξει δικτυακή κίνηση 1GB/s μέσω μιας διαμόρφωσης span/ rspan.

Ανίχνευση και απόκριση απειλών σε πραγματικό χρόνο:

  • Το Sophos NDR παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τόσο την κρυπτογραφημένη όσο και την μη κρυπτογραφημένη δικτυακή κίνηση, ανιχνεύοντας και ειδοποιώντας για πιθανά περιστατικά και συμβάντα ασφαλείας.
  • Ο συνδυασμός των Sophos NDR και XDR/MDR με το Sophos Firewall στο AWS παρέχει Active Threat Response σε πραγματικό χρόνο αποκλείοντας επιτόπου τους ενεργούς αντιπάλους.

Πως λειτουργεί

Το Amazon Machine Image (AMI) είναι ένα προ-διαμορφωμένο είδωλο (image) εικονικής μηχανής που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στιγμιότυπων Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) στο περιβάλλον Amazon Web Services (AWS). Ένα AMI περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκκίνηση ενός εκτελούμενου στιγμιότυπου (instance), οι οποίες περιλαμβάνουν το περιβάλλον εκτέλεσης (OS), τον εξυπηρετητή εφαρμογών και οποιοδήποτε πρόσθετο λογισμικό απαιτείται για την εκτέλεση της εφαρμογής σας. Το AWS AMI υποστηρίζει επίσης συλλέκτες αρχείων καταγραφής για ενσωματώσεις τρίτων, καθώς και NDR.

Ξεκινώντας

Δείτε το βίντεο, την τεκμηρίωση και τους συνδέσμους για το AWS στην κοινότητα Sophos NDR για να λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε άμεσα.

Πηγή: Sophos