ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Keeper® απλοποιεί τις συνδέσεις με μια γεννήτρια συνθηματικών φράσεων

Η Keeper Security ανακοίνωσε σχετικά πρόσφατα ότι οι συνθηματικές φράσεις ή φράσεις πρόσβασης υποστηρίζονται πλέον στο Keeper Vault. Οι συνθηματικές φράσεις παρέχουν μια εξαιρετικά ασφαλή αλλά και εύκολη στην απομνημόνευση προσέγγιση σύνδεσης για όλους τους χρήστες και μπορούν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν με τη χρήση του Keeper.

Η γεννήτρια φράσεων πρόσβασης (passphrase) του Keeper είναι μια νέα επιλογή στο πλαίσιο της υπάρχουσας γεννήτριας κωδικών πρόσβασης. Οι χρήστες και οι διαχειριστές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ποια από τις δύο γεννήτριες θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ή να επιβάλουν για τον οργανισμό τους. Η γεννήτρια συνθηματικών φράσεων του Keeper αξιοποιεί τη συνιστώμενη λίστα λέξεων του Electronic Frontier Foundation, ωστόσο έχει «καθαριστεί» με την αφαίρεση τυχόν προσβλητικών λέξεων. Επί του παρόντος, η γεννήτρια κωδικών πρόσβασης χρησιμοποιεί μόνο αγγλικές λέξεις.

Εκτός από τις συνθηματικές φράσεις ή τις φράσεις πρόσβασης, η υπάρχουσα γεννήτρια κωδικών πρόσβασης του Keeper περιλαμβάνει πλέον πολιτικές για σύμβολα που αφορούν συγκεκριμένους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, οι χρήστες που δημιουργούν έναν κωδικό πρόσβασης για έναν ιστότοπο που δεν περιλαμβάνει ορισμένους χαρακτήρες, όπως ^, ? ή +, μπορούν να επιλέξουν να αφαιρέσουν αυτά τα σύμβολα από τους κωδικούς πρόσβασης.

Πως να χρησιμοποιήσετε τις φράσεις πρόσβασης στο Keeper

Η εμπειρία της δημιουργίας και αποθήκευσης μιας συνθηματικής φράσης είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τον τρέχοντα τρόπο δημιουργίας και αποθήκευσης ενός κωδικού πρόσβασης στο Keeper, εξασφαλίζοντας την ίδια ευκολία χρήσης.

Από το Keeper Vault, επιλέγεται Δημιουργία Νέου (Create New) και επιλέξτε Αρχείο (Record).

Οι χρήστες καλούνται να επιλέξουν τον τύπο του αρχείου και την ονομασία του και στη συνέχεια να επιλέξουν Επόμενο (Next). Κατ’ αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται το μενού λεπτομερειών του αρχείου. Για να δημιουργήσετε μια συνθηματική φράση, κάντε κλικ στη «Δημιουργία Κωδικού Πρόσβασης» (Generate Password) που έχει το εικονίδιο με το ζάρι.

Έτσι, θα ανοίξετε τη Γεννήτρια Κωδικών Πρόσβασης, όπου οι χρήστες θα δουν μια νέα πτυσσόμενη (drop-down) επιλογή μενού. Κάντε κλικ στο drop-down μενού και επιλέξτε «Συνθηματική Φράση» (Passphrase).

Μόλις ανοίξει, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την πολυπλοκότητα της φράσης πρόσβασης. Ακριβώς όπως και με τους κωδικούς πρόσβασης, όσο πιο σύνθετη είναι μια συνθηματική φράση, τόσο πιο ασφαλής είναι. Με τις συνθηματικές φράσεις στο Keeper υποστηρίζονται έως και 20 λέξεις.

Επιλέγοντας Κεφαλαία, το πρώτο γράμμα κάθε λέξης θα γίνει κεφαλαίο, ενώ επιλέγοντας Αριθμοί θα προστεθεί ένα απλό ψηφίο (0-9) στην αρχή ή στο τέλος ορισμένων λέξεων.

Κάθε λέξη απαιτεί ένα διαχωριστικό. Από προεπιλογή, το Keeper χρησιμοποιεί το “-“, αλλά οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν την προεπιλογή σε οποιαδήποτε από τις άλλες επιλογές που υπάρχουν και περιλαμβάνουν τα “.”, “_”, “!”, “?” ή ένα κενό, ενεργοποιώντας το πλαίσιο «Χρήση ως προεπιλεγμένης ρύθμισης» (Use as default settings). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν πολλά διαφορετικά διαχωριστικά.

Αφού δημιουργηθεί η συνθηματική φράση, ο χρήστης θα κληθεί να επιλέξει το «Χρήση Συνθηματικής Φράσης» (Use Passphrase) και θα επιστραφεί στο μενού λεπτομερειών του αρχείου για την αποθήκευση του.

Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» (Save) και το αρχείο με την τυχαία συνθηματική φράση θα προστεθεί στο Keeper Vault.

Πως να ενεργοποιήσετε τη γεννήτρια συνθηματικών φράσεων για διαχειριστές

Οι διαχειριστές του Keeper που επιθυμούν να ενεργοποιήσουν τις συνθηματικές φράσεις για τον οργανισμό τους μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των συνθηματικών φράσεων.

Οι διαχειριστές θα πρέπει να πλοηγηθούν στην ενότητα «Αρχεία κωδικών πρόσβασης» (Record Passwords) στην ενότητα Ρόλοι (Roles) της Κονσόλα Διαχείρισης (Admin Console) και να επιλέξουν Γεννήτρια συνθηματικών φράσεων (Passphrase Generator). Από αυτή την οθόνη, απλά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Επιτρέψτε τη χρήση της γεννήτριας συνθηματικών φράσεων» (Allow Passphrase Generator) για να επιλέξετε την πολιτική ρόλων που προτιμάτε. Οι διαχειριστές που επιθυμούν να ενεργοποιήσουν τις φράσεις πρόσβασης πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιμους διαχωριστές.

Αν η Γεννήτρια Συνθηματικών Φράσεων (Passphrase Generator) είναι απενεργοποιημένη, η ενότητα δεν θα προσφέρει διαδραστικότητα στην Κονσόλα Διαχείρισης (Admin Console) και οι τελικοί χρήστες δεν θα έχουν την επιλογή Γεννήτρια Kωδικών Πρόσβασης στο Keeper Vault.

Αν οι Διαχειριστές του Keeper θέλουν να επιτρέπουν τη χρήση συνθηματικών φράσεων μόνο σε συγκεκριμένους τομείς (Domains) μπορούν να επιλέξουν το Γεννήτρια Συγκεκριμένου-Τομέα (DomainSpecific Generator). Από τη συγκεκριμένη καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Τομέα (Add Domain) και προσθέστε τη διεύθυνση URL των προτιμώμενων τομέων στους οποίους θα είναι διαθέσιμες για χρήση οι φράσεις πρόσβασης. Αφού επιλέξετε τους επιθυμητούς κανόνες ασφαλείας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η λίστα των επιτρεπόμενων τομέων και οι διαχειριστές μπορούν να τους επεξεργαστούν ανά πάσα στιγμή.

Απλοποιήστε τις συνδέσεις με το Keeper

Η Keeper έχει σκοπό να συνεχίσει να κάνει την πλατφόρμα της πιο εύχρηστη από ποτέ. Η βελτίωση των τύπων σύνδεσης και ο εξορθολογισμός της δημιουργίας τους αποτελεί το κλειδί αυτής της προσέγγισης τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οργανισμούς.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συνθηματικές φράσεις και πως το Keeper αποτελεί την πιο ασφαλής και εύχρηστη πλατφόρμα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης, προγραμματίστε μια επίδειξη από σήμερα.

Πηγή: Keeper