ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Corero: Οι επιθέσεις DDoS δεν “μπλοκάρονται” πια με black holing (null routing)

Οι κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης υπηρεσιών (Distributed Denial of Service) attacks υπάρχουν από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και οι τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό τους έχουν εξελιχθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.

Οι χάκερς είναι περισσότερο εξελιγμένοι ωστόσο και οι επιθέσεις περισσότερες με αποτέλεσμα οι παλαιές λύσεις –που ποτέ δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε- να είναι ακόμα λιγότερο αποτελεσματικές απέναντι στο σημερινό τοπίο των κυβερνοαπειλών. Ως εκ τούτου προκαλεί μεγάλη έκπληξη που συνεχίζουμε να διαβάζουμε ακόμα άρθρα που συνεχίζουν να προτείνουν παρωχημένες προσεγγίσεις, όπως είναι το black holing (γνωστό και ως null routing) για το σταμάτημα της ανεπιθύμητης κίνησης δεδομένων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μερικές φορές προσπαθούν να μπλοκάρουν την ανεπιθύμητη και κακόβουλη κίνηση με την έκχυση μίας δρομολόγησης null με τη διεύθυνση IP του αρχικού στόχου της επίθεσης DDoS στην υποδομή δρομολόγησης τους με στόχο να μπλοκάρουν όλη τη κίνηση DDoS στο θύμα. Το πρόβλημα με αυτή τη προσέγγιση είναι ότι δύσκολα μπορεί να ξεχωρίσει την καλή κίνηση από την κακή κίνηση, οπότε στην ουσία είναι σαν να λειτουργεί υποστηρικτικά στην επίθεση DDoS ενάντια στο αρχικό θύμα. Αν ο upstream ISP κάνει null routing όλης της καλής κίνησης αλλά και της κίνησης DDoS στη “μαύρη τρύπα” τότε ουσιαστικά θα θέσει τον στόχο της επίθεσης εκτός σύνδεσης.

Αυτή η μέθοδος αντιμετώπισης δεν μπορεί να είναι αποδεκτή στις μέρες μας. Επιπλέον, επειδή οι περισσότερες επιθέσεις DDoS είναι spoofed, οποιαδήποτε προσπάθεια null routing στις πηγαίες διευθύνσεις IP είναι σχεδόν αδύνατη.

Η μοντέρνα τεχνολογία μετριασμού DDoS ανιχνεύει αποτελεσματικά και μπλοκάρει τις επιθέσεις DDoS σε granular επίπεδο, ακόμα και τις χαμηλού threshold επιθέσεις υπο-κορεσμού που καταφέρνουν να μην γίνονται αντιληπτές. Γιατί να μπλοκάρεις όλη τη κίνηση σε πραγματικό χρόνο; Μπορείτε  να αναπτύξετε μία αυτοματοποιημένη συσκευή προστασίας DDoS στην περίμετρο του δικτύου σας, για να έχετε πάντα ενεργή, αυτόματη ανίχνευση και παρεμπόδιση των επιθέσεων DDoS ώστε να μην εισέρχονται ποτέ στο δίκτυο σας.

Μπορείτε να διαβάσετε το πρωτότυπο άρθρο, εδώ.