ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Arkeia Virtual Appliance

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

  • Παρέχει όλη τη λειτουργικότητα του Arkeia Network Backup v8.0 με τη μορφή System Image για μία εικονική μηχανή του VMware
  • Περιέχει άδειες (Licenses) για Virtual Tape Library (VTL) και Arkeia Backup
  • Μπορεί να εγκατασταθεί σε VMware ESX και ESXi εικονικά περιβάλλοντα
  • Eπιτρέπει στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη του virtualization, όπως η υψηλή διαθεσιμότητα, η εξισορρόπηση φορτίου, καθώς και σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης

Τόσο το Virtual Appliance όσο και ο οδηγός (Agent) του ESX είναι διαθέσιμα για λήψη πατώντας εδώ