ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Sophos UTM αναγορεύτηκε σε Κορυφαίο Προϊόν για το Magic Quadrant 2012

προϊόν στο θεσμό 2012 Magic Quadrant (Gartner), στην κατηγορία ενοποιημένης δικτυακής ασφάλειας. Στην κατηγορία αυτή αξιολογείται η ικανότητα κάθε εταιρείας ώς προς την πρόοδό της και σε σχέση με το πόσο ολοκληρωμένο είναι το όραμα της για το μέλλον.

Σύμφωνα με την αναφορά, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει προμηθευτές που κατασκευάζουν και πωλούν προϊόντα ολοκληρωμένης δικτυακής ασφάλειας που προορίζονται για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση της κορυφής στο θεσμό αυτό είναι να υπάρχει ευρεία γκάμα μοντέλων που να καλύπτουν τις περιπτώσεις επιχειρηματικής χρήσης σε μεσαίες επιχειρήσεις, η υποστήριξη πολλαπλών χαρακτηριστικών και η δυνατότητα εύκολης διαχείρισης και απλής διαδικασίας παροχής αναφορών (reporting). Οι προμηθεύτριες εταιρείες στην κατηγορία αυτή είναι πρωτοπόρες στην αγορά ως προς την παροχή νέων χαρακτηριστικών προστασίας και τη δυνατότητα ανάπτυξης των χαρακτηριστικών αυτών με χαμηλό κόστος και μηδαμινές επιπτώσεις στην εργασία των τελικών χρηστών καθώς και χωρίς περαιτέρω αύξηση του εργασιακού κόστους.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ