ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Arkeia παρουσιάζει το νέο vStorage Virtual Appliance για την προστασία του περιβάλλοντος VMware vSphere

Η Arkeia Software ανακοίνωσε τη νέα εικονική συσκευή Arkeia vStorage που έχει ενσωματωμένο τον Arkeia vStorage Backup Agent. Η συσκευή αυτή μπορεί να αναπτυχθεί τάχιστα σε κάθε vSphere hypervisor και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας άλλων εικονικών μηχανων σε αυτόν τον hypervisor ή σε άλλους vSphere hypervisors.

Η εικονική μηχανή Arkeia vStorage εμπεριέχει το Arkeia Backup Agent για vStorage προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη για VMware vSphere 4 και οποιονδήποτε συνδυασμό vCenter, ESX, ESXi καθώς και VMware Infrastructure 3. Όπως όλοι οι agents αντιγράφων ασφαλείας Arkeia, έτσι και το vStorage Backup Agent της Arkeia επιτρέπει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε δίσκο, σε ταινία, καθώς και σε δίσκο και στη συνέχεια σε ταινία (D2D2T). Σύνολα δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας μπορούν να αναπαραχθούν σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στο WAN.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ