ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Keeper. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης φράσεων πρόσβασης

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της χρήσης φράσεων πρόσβασης (ή συνθηματικών φράσεων) είναι η εύκολη απομνημόνευση τους, η δυσκολία να «σπάσουν» από κυβερνοεγκληματίες και η κατά γενική ομολογία ασφάλεια που προσφέρουν σε σχέση με τους παραδοσιακούς κωδικούς πρόσβασης εξαιτίας κακών συνηθειών στη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Ορισμένα από τα μειονεκτήματα της χρήσης φράσεων πρόσβασης είναι ότι συνήθως διαπιστώνεται αδυναμία ή δυσκολία στην απομνημόνευση τους για κάθε έναν από τους λογαριασμούς που διατηρείτε, ότι ορισμένες ιστοσελίδες και εφαρμογές ενδέχεται να έχουν/υποστηρίζουν περιορισμένα όρια χαρακτήρων και ότι εξακολουθούν να είναι ευάλωτες στο να εκτεθούν σε δημόσιες παραβιάσεις δεδομένων. Συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις φράσεις πρόσβασης και πότε είναι καλύτερο να τις χρησιμοποιείτε για να προστατεύσετε τους διαδικτυακούς λογαριασμούς και τις εφαρμογές σας.

Τι είναι η φράση πρόσβασης

Η φράση πρόσβασης (passphrase) είναι ένας τύπος κωδικού πρόσβασης που δημιουργείται χρησιμοποιώντας έναν τυχαίο συνδυασμό ασυνήθιστων λέξεων. Δεδομένου ότι οι φράσεις πρόσβασης ή οι συνθηματικές φράσεις δημιουργούνται με τη χρήση πολλαπλώς συνήθως λέξεων, είναι γενικά μακρύτερες, ευκολότερο να τις θυμάστε και θεωρούνται ασφαλέστερες από τη χρήση παραδοσιακών κωδικών πρόσβασης. Οι παραδοσιακοί κωδικοί πρόσβασης είναι συχνά αδύναμοι και επαναχρησιμοποιούνται σε πολλούς λογαριασμούς, επειδή γενικότερα οι χρήστες αδυνατούν ή δυσκολεύονται να απομνημονεύουν πολλούς ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης (για τους διάφορους λογαριασμούς που διατηρούν).

Όμως παρόλο που οι συνθηματικές φράσεις θεωρούνται ασφαλέστερες γενικότερα, εξακολουθούν να υπάρχουν κανόνες που οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη δημιουργία ισχυρών φράσεων πρόσβασης. Μια ισχυρή φράση πρόσβασης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

  • Να περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις λέξεις με τέσσερα ή περισσότερα γράμματα η καθεμία
  • Να αποτελείται από τουλάχιστον 16 χαρακτήρες
  • Να περιλαμβάνει κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα
  • Να μην διαθέτει προσωπικές πληροφορίες
  • Να μην περιλαμβάνει λέξεις που σχετίζονται μεταξύ τους
  • Να μην επαναχρησιμοποιείται σε πολλαπλούς λογαριασμούς

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης μιας φράσης πρόσβασης

Ακολουθούν τρία πλεονεκτήματα της χρήσης φράσεων πρόσβασης ή συνθηματικών φράσεων έναντι των παραδοσιακών κωδικών πρόσβασης.

Εύκολη απομνημόνευση

Επειδή οι συνθηματικές φράσεις αποτελούνται από διαφορετικές λέξεις, είναι συνήθως ευκολότερο για τους χρήστες να τις απομνημονεύσεις, ειδικά όταν συγκρίνονται με τους παραδοσιακούς κωδικούς πρόσβασης. Για να είναι ισχυρός ένας παραδοσιακός κωδικός πρόσβασης, θα πρέπει να αποτελείται από μία ποικιλία χαρακτήρων και να έχει μήκος τουλάχιστον 16 χαρακτήρων. Όμως ένας μακρύς, σύνθετος κωδικός πρόσβασης είναι δυσκολότερος στην απομνημόνευση του από μία μακρά συνθηματική φράση που περιέχει ένα ορισμένο μείγμα χαρακτήρων.

Οι κυβερνοεγκληματίες δυσκολεύονται να τις «σπάσουν» ή να τις μαντέψουν

Όσο μεγαλύτερη είναι μια φράση πρόσβασης, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι κυβερνοεγκληματίες για να την μαντέψουν ή να τη σπάσουν. Και αυτό οφείλεται στην εντροπία του κωδικού πρόσβασης. Η εντροπία κωδικού πρόσβασης είναι μια μαθηματική εξίσωση που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί αν θα ήταν εύκολο ή δύσκολο για έναν εγκληματία του κυβερνοχώρου να σπάσει τον κωδικό πρόσβασης. Η εντροπία κωδικού πρόσβασης λαμβάνει υπόψη την διακύμανση του μήκους του κωδικού πρόσβασης από τον αριθμό των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται σε αυτόν. Επειδή οι φράσεις πρόσβασης είναι μεγαλύτερες λόγω των πολλαπλών λέξεων, η εντροπία είναι μεγαλύτερη, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο τους κυβερνοεγκληματίες να τις σπάσουν.

Ασφαλέστερες από τους παραδοσιακούς κωδικούς πρόσβασης

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πολλοί άνθρωποι όταν καλούνται να δημιουργήσουν κωδικούς πρόσβασης καταφεύγουν στη χρήση αδύναμων κωδικών επειδή θέλουν να είναι σε θέση να τους θυμούνται για διάφορους λογαριασμούς. Αυτό οδηγεί συχνά στην επαναχρησιμοποίηση τους, γεγονός που θέτει όλους τους λογαριασμούς τους σε κίνδυνο να παραβιαστούν αν ένας κυβερνοεγκληματίας καταφέρει να «σπάσει» ή να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν έστω κωδικό πρόσβασης που επαναχρησιμοποιείται. Η χρήση συνθηματικών φράσεων ως κωδικών πρόσβασης απομακρύνει αυτόν τον κίνδυνο, καθώς είναι και ισχυρές και εύκολες στην απομνημόνευση.

Τα μειονεκτήματα της χρήσης μιας φράσης πρόσβασης

Ακολουθούν τρία βασικά μειονεκτήματα της χρήσης φράσεων πρόσβασης.

Ορισμένοι ιστότοποι και εφαρμογές έχουν χαμηλά όρια χαρακτήρων

Όσο μεγαλύτερη είναι μια συνθηματική φράση, τόσο ασφαλέστερη θεωρείται. Η χρήση ωστόσο φράσεων πρόσβασης ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε κάποιες περιπτώσεις όπως σε ορισμένες ιστοσελίδες και εφαρμογές που έχουν χαμηλά όρια χαρακτήρων. Αντ’ αυτού, οι χρήστες θα πρέπει στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και εφαρμογές να χρησιμοποιήσουν παραδοσιακούς ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για να διασφαλίσουν ότι οι κυβερνοεγκληματίες δεν θα μαντέψουν και δεν θα τους «σπάσουν» με ευκολία. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια γεννήτρια κωδικών πρόσβασης για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ισχυρούς και απαραβίαστους κωδικούς πρόσβασης.

Είναι αδύνατον να θυμάστε φράσεις πρόσβασης για κάθε λογαριασμό σας

Παρόλο που είναι ευκολότερο να θυμάστε συνθηματικές φράσεις από μακροσκελείς, πολύπλοκους κωδικούς πρόσβασης, αποκλείεται να είστε σε θέση να τις θυμάστε για κάθε λογαριασμό σας. Ο μέσος άνθρωπος έχει σχεδόν 100 λογαριασμούς, από τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε ακόμη και αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε φράσεις πρόσβασης για την προστασία καθενός λογαριασμού από αυτούς, θα είναι αδύνατο να θυμάστε από μόνοι σας όλες τις συνθηματικές φράσεις.

Εξακολουθούν να είναι ευάλωτες σε παραβιάσεις δεδομένων

Παρόλο που οι κωδικοί πρόσβασης – όπως και οι φράσεις πρόσβασης – προορίζονται για να προστατεύσουν τους διαδικτυακούς λογαριασμούς σας από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εξακολουθούν να είναι ευάλωτοι/ες σε παραβιάσεις δεδομένων. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους χρήστες δεν έχουν ενεργοποιημένο τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (Multi-Factor Authentication -MFA) στους λογαριασμούς τους. Ο MFA προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στους διαδικτυακούς λογαριασμούς σας, απαιτώντας από τον χρήστη να επαληθεύσει την ταυτότητα του προτού αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του. Όσο περισσότερες μέθοδοι MFA είναι ενεργοποιημένες σε έναν λογαριασμό, τόσο ασφαλέστερος θα είναι.

Όταν συμβαίνουν παραβιάσεις δεδομένων, δεν έχει σημασία αν ο κωδικός πρόσβασης ενός χρήστη ήταν ισχυρός ή όχι – το μόνο που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός προστατεύει τις πληροφορίες των χρηστών, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και τα διαπιστευτήριά τους. Αν τα διαπιστευτήρια ενός χρήστη δεν είναι καταλλήλως προστατευμένα και ασφαλισμένα, τότε είναι ευάλωτα στο να εκτεθούν δημοσίως σε μια παραβίαση δεδομένων.

Πότε να χρησιμοποιήσετε μια φράση πρόσβασης

Οι φράσεις πρόσβασης ή οι συνθηματικές φράσεις είναι ιδανικές στην περίπτωση που χρειάζεται να δημιουργήσετε κωδικούς για μικρό αριθμό λογαριασμών. Σε όσο περισσότερους λογαριασμούς χρησιμοποιείτε συνθηματικές φράσεις, τόσο περισσότερες θα πρέπει να θυμάστε απέξω. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να χρησιμοποιούν συνθηματικές φράσεις όταν δημιουργούν τον κύριο κωδικό πρόσβασης για έναν λογαριασμό, όπως αυτός που χρησιμοποιείται σε έναν διαχειριστή κωδικών πρόσβασης.

Οι διαχειριστές κωδικών πρόσβασης είναι εργαλεία που βοηθούν τους χρήστες στη δημιουργία, τη διαχείριση και την ασφαλή αποθήκευση των ευαίσθητων δεδομένων τους, όπως είναι τα διαπιστευτήρια τους σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών τους ή άλλα ευαίσθητα αρχεία και προσωπικά δεδομένα. Οι εφαρμογές διαχείρισης κωδικών πρόσβασης καταργούν την ανάγκη των χρηστών να θυμούνται πολλαπλούς κωδικούς πρόσβασης. Αντιθέτως, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι χρήστες, είναι να δημιουργήσουν και να θυμούνται έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης, τον κύριο. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να είναι τόσο ισχυρός όσο και εύκολος στην απομνημόνευση, οπότε η χρήση μίας ισχυρής συνθηματικής φράσης στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ιδανική.

Οι φράσεις πρόσβασης είναι ασφαλείς και απομνημονεύονται εύκολα

Οι φράσεις πρόσβασης είναι ένας πολύ καλός τρόπος δημιουργίας κωδικών πρόσβασης που είναι τόσο ισχυροί όσο και εύκολοι στην απομνημόνευση. Όμως, παρόλο που είναι δυνατό να θυμάστε με ευκολία μία ή δύο συνθηματικές φράσεις, είναι αδύνατο να απομνημονεύσετε μια συνθηματική φράση για κάθε έναν από τους λογαριασμούς σας. Ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης όπως το Keeper® μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό. Το Keeper βοηθά τους χρήστες να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται τους κωδικούς πρόσβασης για κάθε έναν από τους λογαριασμούς τους. Το Keeper αποθηκεύει επίσης τους κωδικούς ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) για να καταστήσει την διασφάλιση των λογαριασμών με προστασία MFA απλούστερη.

Είστε έτοιμοι να δείτε πως η εφαρμογή Keeper Password Manager μπορεί να σας βοηθήσει να ασφαλίσετε τους διαδικτυακούς λογαριασμούς σας; Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών σήμερα.

Πηγή: Keeper