ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μελέτη των Forrester και Datto: «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Το μέλλον είναι συν-διαχειριζόμενο»

Σε μια μελέτη του 2023 που ανατέθηκε στην Forrester Consulting από την Datto έλαβαν μέρος 421 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε θέματα στρατηγικής νέφους, οι οποίοι εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMB). Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ερωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες υποδομές πληροφορικής των οργανισμών τους καθώς και πως η αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών για την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό των λειτουργιών του οργανισμούς τους εξοικονομεί χρήματα και συμβάλλει στην επιτυχία του.

Αν και τα τελευταία πέντε χρόνια δημιουργήθηκαν πολλές διαφορετικές προκλήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις, η πιο αξιοσημείωτη ήταν η μετάβαση των οργανισμών στο δημόσιο νέφος (public cloud). Αν και η πανδημία του 2020 επιτάχυνε τη μετάβαση καθώς οι επιχειρήσεις έπρεπε να προσαρμοστούν στην αναγκαιότητα της εργασίας από το σπίτι, δεν ήταν η πανδημία ο πρωταρχικός λόγος για την υιοθέτησή του δημόσιου νέφους. Η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί οργανισμοί, αρκετά πριν από τις καραντίνες και τις αναγκαστικές διακοπές λειτουργίες που ήρθαν με τη πανδημία, έβλεπαν τη μετάβαση στο δημόσιο νέφος ως μία ευκαιρία για να περιορίσουν τις δαπάνες και να συμβαδίσουν με τους αυστηρότερους παγκόσμιους κανονισμούς συμμόρφωσης.

Η σταδιακή αυτή υϊοθέτηση του δημόσιου νέφους εξακολουθεί να συνεχίζεται μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, πολλοί επαγγελματίες πληροφορικής εκτιμούν ότι το 61% των φόρτων εργασίας τους θα βρίσκεται στο νέφος μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Το υπόλοιπο 39% των υποδομών και των εφαρμογών εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων, με πολλούς ερωτηθέντες να μην αναμένουν τον πλήρη μετασχηματισμό. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση στο ιστολόγιο (blog) της Datto θα εξετάσουμε περαιτέρω τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την προσαρμογή.

Δημόσιο νέφος: προσδοκίες εναντίον πραγματικότητας

Ο εξορθολογισμός των λειτουργιών και η αύξηση της ταχύτητας, ο εκσυγχρονισμός των εφαρμογών και υπηρεσιών που διαθέτουν και η καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας είναι μεταξύ των τριών μεγαλύτερων προσδοκιών που έχουν οι επιχειρήσεις όταν επιλέγουν να προχωρήσουν με τη μετάβαση της υποδομής πληροφορικής τους στο νέφος. Φαίνεται ωστόσο, ότι για πολλούς από τους ερωτηθέντες, το νέφος είχε μικρότερη επίδραση από αυτή που κάποτε πιστευόταν ότι είχε.

Η πιθανή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας αναφέρθηκε ως η κύρια απόφαση για τη μετάβαση κατά το 93%. Για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάντως, η μετάβαση στο cloud αποτελεί ένα σημαντικό εγχείρημα και στη μελέτη της Datto διαπιστώθηκε ότι μόνο το 47% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο οργανισμός τους είδε μεγαλύτερη βελτιστοποίηση κόστους. Επίσης, ορισμένοι από τους ερωτηθέντες ανέφεραν κάποιες άλλες προκλήσεις που αντιστάθμισαν τα οφέλη της μετάβασης στο νέφος. Μόνο το 33% ανέφερε ότι είδε αυξημένη ταχύτητα στην εγκατάσταση ή στη διαμόρφωση και μόνο το 31% είδε βελτιωμένη ικανότητα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. Με το κόστος των υπηρεσιών νέφους να συνεχίζει να αυξάνεται, όλο και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χρειαστεί να λάβουν υπόψη τους τα αναμενόμενα οφέλη της μετάβασης στο νέφος. Επιπλέον, πολλοί οργανισμοί θα χρειαστεί να αναζητήσουν απαντήσεις για ποιους λόγους διαπίστωσαν προβλήματα στην ταχύτητα. Άραγε το πρόβλημα οφείλεται στην υπηρεσία νέφους ή στους περιορισμούς των υποδομών πληροφορικής τους;

Πολύπλοκη τεχνολογία και μία πρόκληση για το σύνολο δεξιοτήτων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν σχηματίσει μία εικόνα για το νέφος σαν να πρόκειται για τη «γη της επαγγελίας» και από μία πρώτη ματιά σε αυτή η μελέτη γίνεται φανερό ότι μόνο σε λίγες περιπτώσεις η μετάβαση στο νέφος ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν. Το ερώτημα που θέτουμε είναι – φταίνε οι δυνατότητες και η δομή του νέφους που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας ή πρόκειται για κάτι άλλο;

Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι οι υποδομές νέφους είναι πολύπλοκες και όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το 39% των υποδομών πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξακολουθεί να παραμένει εντός των εγκαταστάσεων του (on-premises), πράγμα που σημαίνει ότι πολλές από αυτές τις μεταβάσεις στο νέφος είναι υβριδικές, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων επισήμαναν ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν η διατήρηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υποδομών στο νέφος (cloud) και των υποδομών στις εγκαταστάσεις τους (on-prem.). Και αυτό δημιουργεί ένα περίπλοκο και ασύνδετο υβριδικό περιβάλλον που δημιουργεί ανησυχίες που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η έλλειψη τεχνογνωσίας του εσωτερικού προσωπικού αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις λειτουργίες του οργανισμού τους στο δημόσιο νέφος με το 74% να θεωρεί ότι ο οργανισμός τους δεν έχει τη δυνατότητα ή την ικανότητα να εκπαιδεύει υπαλλήλους καθώς το νέφος αυξάνεται σε πολυπλοκότητα. Και αυτή ενδέχεται να είναι η απάντηση στο γιατί οι μετεγκαταστάσεις στο νέφος δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των επιχειρήσεων.

Αξιοποιώντας συνεργασίες

Η διαχείριση τόσο της υποδομής του δημόσιου νέφους όσο και των υποδομών εσωτερικής εγκατάστασης γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και δαπανηρή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νέφος μπορεί να επιτρέψει μετασχηματιστικά αποτελέσματα μόνο στην περίπτωση που οι οργανισμοί είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε προσεκτικές θεμελιώδεις κινήσεις και προγραμματισμό και να δεχθούν συμβουλές από ειδικούς. Χωρίς εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις υβριδικές υποδομές τους. Η αξιοποίηση συνεργασιών με παρόχους διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSPs) θα επιτρέψει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διαχειριστούν τα υβριδικά περιβάλλοντα πληροφορικής τους με εξειδικευμένους συνεργάτες, να βελτιώσουν την απόδοση, να αυξήσουν την ασφάλεια και να καταστήσουν τις δαπάνες περισσότερο προβλέψιμες.

Για να μάθετε περισσότερα, κατεβάστε τη μελέτη Forrester «SMBs: The Future Is Co-Managed».

Πηγή: Datto