ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα νέα μοντέλα PRX-1100 και PRX-2G της Ipoque

Οι νέες συσκευές πρόκειται να αντικαταστήσουν τα PRX-1000 και PRX-1G Traffic Manager. To PRX Traffic Manager αποτελεί μία ολοκληρωμένη και οικονομικά αποδοτική λύση διαχείρισης του εύρους ζώνης (bandwidth) επιτρέποντας στους διαχειριστές να παρακολουθούν και να ελέγχουν την κυκλοφορία δεδομένων του δικτύου ανά εφαρμογή και ανά συνδρομητή. Οι εκδόσεις του PRX Traffic Manager κυμαίνονται από το μικρό PRX-20 με 40 Mbit / s διακίνηση έως το PRX-10G με δυνατότητες διακίνησης 75 Gbit / s.