ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η AA Credit Union χρησιμοποιεί το TMX1100 της Array Networks

Η AA Credit Union χρησιμοποιεί το Array TMX 1100 για την εξισσορόπηση φορτίου (load balancing) και τη σωστή κατανομή των συνδέσεων στους διακομιστές της. Τετρακόσια μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων και 200.000 μέλη συνδέονται στο σύστημα της AA Credit Union γρήγορα και με ασφαλή τρόπο μέσω της συσκευής.

“Το TMX 1100 αποτελεί πλέον κρίσιμο τμήμα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων μας. Είμαστε εντυπωσιασμένοι από την απόδοση.”, ανέφερε ο Thomas Wilde, αναλυτής συστημάτων της AA Credit Union. “Το προϊόν της Array παρέχει μία αξιόπιστη λύση που εξοικονομεί χρόνο. Είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τις εφαρμογές μας σε λειτουργία με το μικρότερο δυνατό downtime.”

Η συσκευή Array TMX 1100 με τις ενσωματωμένες δυνατότητες κρυπτογράφηση SSL και εξισορρόπησης φορτίου (load balancing) εγγυάται ότι όλες οι συναλλαγές μεταξύ των υπολογιστών των χρηστών και των συστημάτων είναι απόλυτα ασφαλείς.