ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H Προστασία DDoS βοηθάει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να διατηρήσουν τους πελάτες τους

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών (Telecoms) και οι πάροχοι υπηρεσιών Internet (ISPs) κάνουν διαρκώς επενδύσεις για να επεκτείνουν και να βελτιστοποιήσουν τις υποδομές τους, και βεβαίως να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση. Η αγορά τους είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο που τους εξαναγκάζει να πράξουν κατ’ αυτό τον τρόπο, ως μέσο αύξησης των εσόδων τους καθώς και ως μέσο διατήρησης της θέσης τους στην τροφική αλυσίδα των παρόχων. Η διατήρηση και η αύξηση των λογαριασμών των υπαρχόντων πελατών είναι ευκολότερο από το να προσπαθήσουν να κερδίσουν νέους, ιδιαίτερα σε μία βιομηχανία με τόσο σημαντικό κύκλο εργασιών. Αλλά ποιες τεχνολογίες προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για μία τέτοιου είδους εξέλιξη;

Πολλοί πελάτες στον τομέα των επιχειρήσεων ανησυχούν για την ασφάλεια – αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να ασχοληθούν αποκλειστικά σε εργαλεία ασφαλείας όταν σχεδιάζουν την επέκταση της προσφοράς υπηρεσιών τους. Αντ’ αυτού, είναι απαραίτητο να δουν την ευρύτερη εικόνα της διαχείρισης κινδύνων. Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες μπορούν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα στην αγορά προσφέροντας μία Λύση Προστασίας DDoS καθώς και άλλες στρατηγικές ασφαλείας, που προσφέρονται “as-a-service” στους πελάτες τους.

Γιατί να ακολουθήσουν αυτή την προσέγγιση; Η απάντηση είναι απλή. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι πάροχοι υπηρεσιών Internet δεν θα είναι σε θέση να επενδύσουν σε νέες υποδομές, αν χάσουν πελάτες, ή αν σφετεριστούν από εκείνους που έχουν μία μεγαλύτερη, και περισσότερο διαφοροποιημένη προσφορά υπηρεσιών. Οι εταιρείες συνειδητοποιούν γρήγορα, ότι απαιτείται δράση άμεσα, με στόχο να προστατεύσουν τις μελλοντικές υπηρεσίες, και να συμβαδίσουν με τους ανταγωνιστές τους.

Η τεχνολογία υπάρχει, όπως υπάρχει και η ζήτηση, για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να παρέχουν πακέτα υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους, μικρούς και μεγάλους, να διαχειριστούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στα δίκτυα τους. Οι περισσότεροι πελάτες εξετάζουν την ασφάλεια ως μέρος των πραγμάτων που χρειάζεται να έχουν καλύψει. Ο συνδυασμός υπηρεσιών μετριασμού DDoS μαζί με άλλες υπηρεσίες και εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, όπως επόμενης γενιάς firewalls σε επεκτάσιμα/ κλιμακωτά πακέτα, θα δώσουν στους πελάτες των παρόχων υπηρεσιών Internet και των εταιρειών τηλεπικοινωνιών την ευελιξία που χρειάζονται για να κάνουν την τεράστια διαφορά στην άμβλυνση των κυβερνοαπειλών που αντιμετωπίζουν στα δίκτυα τους.

Πολλοί πάροχοι υπηρεσιών Internet και πάροχοι κέντρων δεδομένων κοιτάζουν να προσφέρουν υπηρεσίες DDoS ως μέρος ενός πακέτου υπηρεσιών, και εκείνοι που το έχουν κάνει έχουν δει αυξήσεις στους πελάτες τους και άμεσα ορατά αποτελέσματα της επένδυσής τους.

Οπότε το τέχνασμα για να κάνουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι πάροχοι υπηρεσιών Internet τους πελάτες τους να μείνουν, είναι να διευρύνουν την προσφορά τους ώστε να καλύπτει την διαχείριση κινδύνων. Μελέτες επίσης έχουν δείξει, ότι οι πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα. Δεδομένου της μοναδικής θέσης ρους μέσα στο πλαίσιο υποδομής του δικτύου, οι ISPs και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις τελευταίες τεχνολογίες για να παρέχουν φανταστικές υπηρεσίες και πρόσθετη αξία στους πελάτες τους.

Μπορείτε να διαβάσετε το πρωτότυπο άρθρο εδώ.