ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Peplink. Ειδική ανακοίνωση για την ευπάθεια OpenSSL Heartbleed

Η Peplink επαλήθευσε και επιβεβαίωσε ότι όλα τα προϊόντα της δεν επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα ευπάθειας – συμπεριλαμβανομένων των σειρών Balance, MAX, FusionHub, AP One / Pro, Surf και των οικογενειών των Device Connector. 

Όσον αφορά στις online υπηρεσίες, είτε δεν έχουν πληγεί ή η εταιρεία ήταν σε θέση να εφαρμόσει όλα τα μέτρα για την πλήρη επίλυση του ζητήματος.

Δεν απαιτείται καμία λήψη μέτρων από τη μεριά σας, ως πελάτες. 

Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας

Δείτε το πρωτότυπο άρθρο εδώ.