ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Απεικόνιση και έλεγχος των συσκευών Peplink & ΜΑΧ από οποιαδήποτε συσκευή iOS ή Android (Beta)

νέα εφαρμογή “Router Utility”. Όποτε και όπου επιθυμείτε, η εφαμογή Router Utility σας παρέχει μια εικόνα της παρούσας κατάστασης της συσκευής σας, της χρήσης του εύρους ζώνης (bandwidth) και άλλων. Η εφαρμογή υποστηρίζει επιπλέον παροχή ειδοποιήσεων για μεταβολές στην κατάσταση της συσκευής ή στην απόδοση της, συμβάλλοντας σημαντικά στην αποτροπή πιθανών προβλημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ