ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ανακαλύψτε το νέο interSeptor iMeter της Jacarta

επιτρέπει στα τμήματα μηχανογράφησης να έχουν εκτός από τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών, εικόνα της ροής ενέργειας στα κέντρα δεδομένων, κάτι εξαιρετικά καινοτόμο.

Το iMeter μπορεί να απεικονίσει έως και 600 από τους παρακάτω αισθητήρες από μία διεύθυνση IP:

  • Αισθητήρα intelliAmp (έλεγχος ροής ενέργειας – Amperage)
  • Τάσης (Voltage)
  • Θερμοκρασίας
  • Υγρασίας
  • Κίνησης αέρα
  • Διαρροής υγρού
  • Ασφάλειας (άνοιγμα πόρτας ή κίνηση)
  • Καπνό

Ο μοναδικός συνδυασμός των παραπάνω αισθητήρων επιτρέπει στο προσωπικό να αναλύει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής ισχύος, κίνησης αέρα και θερμοκρασίας ώστε να ληφθούν αποφάσεις σχετικές με τον έλεγχο του κόστους και τη μείωση του. Η σχεδίαση των αισθητήρων Jacarta Go-Probe επιτρέπει την υλοποίηση ολόκληρου του συστήματος χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του υπόλοιπου δικτύου.

Στον αισθητήρα intelliAmp μπορούν να συνδεθούν καλώδια ρεύματος από 16 έως 32 amp για την απεικόνιση της πραγματικής τιμής RMS του ρεύματος σε κέντρα δεδομένων μονοφασικής παροχής χωρίς την ανάγκη της διακοπής της ροής ενέργειας, κάτι αναγκαίο στην περίπτωση της χρήσης συστημάτων κατανομής ρεύματος PDU – Power Distribution Unit.

Πατήστε εδώ για να ανακαλύψετε τα βασικά πλεονεκτήματα του Jacarta iMeter