ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Arkeia επεκτείνει το εύρος των Υποστηριζόμενων Πλατφορμών

OpenBSD και Ubuntu.

Αυτές οι 10 πλατφόρμες αποτελούν ένα τμήμα από τις περισσότερες από 200 πλατφόρμες που προστατεύονται από το Arkeia Network Backup και περιλαμβάνουν λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Mac, Linux, Netware, Solaris, AIX, BSD και HP-UX καθώς και εικονικά περιβάλλοντα όπως VMware, Hyper-V και Xen.

Πρόγραμμα υποστήριξης πλατφορμών / λειτουργικών συστημάτων:

Ubuntu 12.04 backup servers και agents παραδόθηκαν τον Απρίλιο του 2012
Fedora 17 backup servers και agents παραδόθηκαν το Μαϊο του 2012
OpenBSD 5.1 backup servers και agents παραδόθηκαν το Μαϊο του 2012
Mac OS X 10.8 backup agents θα παραδοθούν τον Αύγουστο του 2012
Windows Server 2012 media servers και backup agents θα παραδοθούν το Σεπτέμβριο του 2012
Windows 8 backup agents θα παραδοθούν το Σεπτέμβριο του 2012
Open Enterprise Server 11 SP1 backup servers και agents θα παραδοθούν το Σεπτέμβριο του 2012
openSUSE 12.2 backup servers και agents θα παραδοθούν το Σεπτέμβριο του 2012
Ubuntu 12.10 backup servers και agents θα παραδοθούν τον Οκτώβρη του 2012
Fedora 18 backup servers και agents θα παραδοθούν το Νοέμβριο του 2012