ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Arkeia συμμετέχει στο “Alliance Partner Program” της NetApp

παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης πλατφορμών αποθήκευσης στο δίκτυο και στην παραγωγή αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων για μεσαίες επιχειρήσεις.

Η Arkeia υποστηρίζει συστηματικά προϊόντα της NetApp για 10 περίπου έτη. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στην Arkeia να εμβαθύνει την υποστήριξη στα προϊόντα αποθήκευσης “NAS” και “SAN” της NetApp καθώς και του προτύπου “NDMP” για τη διαχείριση των δεδομένων. Είτε η ανάγκη είναι η προστασία περιβάλλοντος εικονικοποίησης, ή ενός κλασσικού κέντρου δεδομένων ή δεδομένων στο σύννεφο (cloud), η Arkeia και η NetApp εργάζονται πλέον από κοινού για τη μεγιστοποίηση του οφέλους των πελατών τους.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη συνεργασία θα βρείτε εδώ