ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Ipoque παρουσιάζει το σύστημα “Network Statistics και Traffic Analysis”

τάσεων και αποθήκευση στο ίδιο μέσο.

Η ipoque, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες παροχής λύσεων για Internet Traffic Management, παρουσίασε το νεό Net Reporter για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των δεδομένων, το “reporting” και την ανάλυση των τάσεων. Το σύστημα παρέχει λεπτομερή και πλήρως προσαρμόσιμη άποψη του δικτύου για όλους τους τύπους των δικτύων πρόσβασης μέχρι και το επίπεδο του μεμονωμένου συνδρομητή, με συγκεντρωτικά, σε πραγματικό χρόνο στατιστικά κίνησης,

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο αυτό προϊόν θα βρείτε εδώ