ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας του Καναδά επιλέγει Arkeia Network Backup

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας του Καναδά, όπως ανακοινώθηκε, επέλεξε το Arkeia Network Backup για την προστασία του μεγάλου όγκου των επιστημονικών καθώς και επιχειρησιακών δεδομένων.Με τη χρήση του Arkeia Network Backup, το NRC-DRAO πέτυχε να απλοποιήσει τη διαχείριση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, με την ενοποίηση των αντιγράφων ασφαλείας χρησιμοποιώντας μια ενιαία λύση. Αυτό αύξησε την αξιοπιστία της παραγωγής αντιγράφων ασφαλείας όπως και την παραγωγικότητα του προσωπικού με ταυτόχρονη μείωση της πολυπλοκότητας του συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.