ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H Arkeia Software στην τρίτη θέση της λίστας του DCIG 2011

Η Arkeia Software έλαβε την τρίτη θέση ανάμεσα σε 24 προϊόντα λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας με κύριο χαρακτηριστικό την προστασία των δεδομένων σε εικονικοποιημένους διακομιστές. Η Arkeia εντάσσεται στην κατηγορία του “Άριστα”. Η Arkeia βαθμολογήθηκε επίσης με «Άριστα» σε τρεις επιμέρους κατηγορίες, την τεχνολογία, τη διαχείριση και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Περισσότερες λεπτομέρεις για την αξιολόγηση της Arkeia θα βρείτε εδώ