ΠΡΟΪΟΝΤΑ

To Arkeia Network Backup πιστοποιήθηκε σε Citrix Ready

Η Arkeia ανακοίνωσε ότι το Arkeia Network Backup πιστοποιήθηκε ως Citrix Ready. Το πρόγραμμα Citrix Ready βοηθά τους πελάτες να αναγνωρίσουν λύσεις τρίτων που προτείνονται για την ενίσχυση του virtualization, της δικτύωσης και λύσεων cloud computing από την Citrix. Το Arkeia Network Backup ολοκλήρωσε με επιτυχία μια αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τον XenServer, απολαμβάνοντας πλήρη εμπιστοσύνη όσον αφορά τη συμβατότητα με κοινές λύσεις.

Περισσότερα εδώ