ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Open-E DSS V6 χαρακτηρίζεται ως VMware Ready

Αυτός ο χαρακτηρισμός υποδηλώνει ότι το εν λόγω λογισμικό (DSS – Data Storage Software V6) πέρασε απο μια λεπτομερή διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου της VMware και πλέον έχει ενταχθεί στη λίστα συμβατών υλισμικών της VMWare (VMware Hardware Compatibility List).

Το VMware Ready είναι ένα πρόγραμμα της VMWare για τα εγκεκριμένα προϊόντα των συνεργατών της ανα το κόσμο και αποτελεί μέρος του προγράμματος VMware Technology Alliance Partner (TAP). Με περισσότερα από 1.300 μέλη παγκοσμίως, το πρόγραμμα VMware TAP συνεργάζεται με τους αρτιότερους τεχνολογικά εταίρους,ώστε να τους παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο τεχνικών και εμπορικών υπηρεσιών της VMWare, με σκοπό την αυξημένη ποιότητα υπηρεσιών προς το τελικό πελάτη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Open-E Data Storage Software V6 στο
http://en.open-e.com/news/press-releases/2010/open-e-data-storage-software-v6-dss-v6-achieves-vmware-ready-status/