ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Arkeia προσφέρει λύσεις για Windows Backup και Disaster Recovery

ανάκτησης για τα λειτουργικά συστήματα των desktop και server

Διαθέσιμοι σήμερα, οι νέοι agents για Microsoft Volume Shadow Copy-Services (VSS) που αποτελούν μέρος της εμπορικής εκμετάλλευσης του Arkeia Network Backup v8.2.Το release αυτό υποστηρίζει τόσο το Microsoft Hyper-V εικονικό περιβάλλον όπως και τις 2010-εκδόσεις του Exchange και SharePoint.

Με εξειδικευμένους agents, εφαρμογές και βάσεις δεδομένων, όπως ο Exchange Server, SQL Server, SharePoint, και Hyper-V προστατεύονται χωρίς καμία διακοπή της υπηρεσίας. Παρά το γεγονός ότι ο Arkeia catalog server είναι διαθέσιμος μόνο σε Linux και UNIX πλατφόρμες, τα Windows είναι μια υποστηριζόμενη πλατφόρμα για το media server, που επιτρέπει σε οργανισμούς να επωφεληθούν από τις συσκευές αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένες σε Windows μηχανές.

Ο standard Windows file agent επιτρέπει σε διαχειριστές να κάνουν backup και recovery σε:

*Open αρχεία στο VSS supported operating systems
* COM + δομές δεδομένων
* Windows Registry
* Certificate Service
* Event Logs

Επιπλέον, ο Windows Server agent μπορεί να κάνει backup την Active Directory βάση δεδομένων και logs με optional άδεια.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.arkeia.com/microsoft?utm_campaign=Arkeia%20Version%208.2%20GA%20Today%3B%20Microsoft%20VSS%20and%20Novell%20SMS&utm_content=nsscorp@arkeia.com&utm_medium=Email&utm_source=VerticalResponse&utm_term=www.arkeia.com%2Fwindows