Σάρωση ασφάλειας εφαρμογών Web

Οι εξελίξεις στις εφαρμογές ιστού έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούμε και έχουμε πρόσβαση ή διαμοιράζουμε πληροφορίες. Πολλές επιχειρήσεις έχουν μεταφέρει τις περισσότερες δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο, έτσι ώστε οι υπάλληλοι και επιχειρηματικοί συνεργάτες από απομακρυσμένα γραφεία και από διαφορετικές χώρες αντίστοιχα να μπορούν να μοιράζονται ευαίσθητα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να συνεργάζονται για έναν κοινό στόχο.
Με την εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών Web 2.0 και HTML5 οι απαιτήσεις μας ως πελάτες έχουν αλλάξει: απαιτούμε να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα που θέλουμε 24 ώρες το 7ήμερο, δηλαδή κάθε στιγμή. Τέτοιες απαιτήσεις επίσης οδηγούν τις επιχειρήσεις να καταστήσουν διαθέσιμα αυτά τα δεδομένα στο διαδίκτυο μέσω εφαρμογών ιστού. Όλες αυτές οι εξελίξεις στις εφαρμογές ιστού έχουν επίσης προσελκύσει κακόβουλους hackers και απατεώνες, επειδή όπως και σε οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία υπάρχουν χρήματα που μπορούν να κερδίσουν παρανόμως. Και αυτό με τη σειρά του οδηγεί στη γέννηση μιας νέας βιομηχανίας.

Το Netsparker εντοπίζει και αναφέρει ευπάθειες και τρωτά σημεία σε εφαρμογές Ιστού, όπως SQL Injection και Cross-site Scripting (XSS), σε όλους τους τύπους εφαρμογών ιστού, και ανεξάρτητα από την πλατφόρμα και τη τεχνολογία με βάση την οποία κατασκευάζονται. Η μοναδική και εξαιρετικά ακριβής Proof-Based τεχνολογία σάρωσης της εταιρείας, δεν αναφέρει απλώς ευπάθειες, παράγει επίσης και ένα “Proof-of-Concept” για να επιβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται για ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 'Ετσι, σας απελευθερώνει από την ανάγκη να διπλοτσεκάρετε τα εντοπισμένα τρωτά σημεία.

Οι επιχειρήσεις βασίζονται σε εφαρμογές ιστού για να επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμης σημασίας εταιρικά δεδομένα από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, επιτρέποντάς τους να συνεργάζονται με επιχειρηματικούς εταίρους όποτε είναι απαραίτητο και παράλληλα να είναι παραγωγικότεροι.

Οι εταιρικές, και business-focused εφαρμογές ιστού του είδους τείνουν να είναι ευαίσθητες σε ευπάθειες που μπορούν να ανιχνευθούν αυτόματα και να “πέσουν θύματα εκμετάλλευσης” εύκολα.

Οι στατιστικές και οι αναφορές από αξιόπιστες πηγές δείχνουν μια σταθερή ανοδική τάση στις επιτυχείς επιθέσεις από hackers. Τώρα, μπορείτε να κερδίσετε τους κακόβουλους hackers στο δικό τους παιχνίδι: προσδιορίστε και διορθώστε ευπάθειες στις εφαρμογές ιστού πριν εντοπιστούν τυχόν “exploits” και πέσουν θύματα εκμετάλλευσης από hackers. Χρησιμοποιήστε τους αυτοματοποιημένους σαρωτές ασφαλείας για εφαρμογές ιστού Netsparker για να εντοπίσετε αυτόματα τις εκμεταλλεύσιμες ευπάθειες και άλλα κενά ασφαλείας και ελαττώματα που θα μπορούσαν να αφήσουν εσάς και την επιχείρησή σας εκτεθειμένους.

Netsparker Cloud

Το Netsparker Cloud είναι μια κορυφαία cloud-based λύση ασφαλείας σάρωσης εφαρμογών ιστού, που σαρώνει αυτομάτως προσαρμοσμένες εφαρμογές ιστού για XSS (Scripting Cross-Site), SQL Injection και άλλου τύπου ευπάθειες. Ενσωματώνει μια μοναδική Proof-Based τεχνολογία σάρωσης που δημιουργεί μια απόδειξη του exploit κατά τον εντοπισμό ευπαθειών και τρωτών σημείων, για να σας αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικά τρωτά σημεία και όχι ψευδώς θετικά. Το Netsparker Cloud είναι μια επιχειρησιακής-κλάσης λύση που σας επιτρέπει να κάνετε εύκολα τους άλλους να συμμετάσχουν, να κλιμακώσετε διαδικασίες, να αυτοματοποιήσετε περισσότερες διαδικασίες και να διαχειριστείτε τη ασφάλεια όλων των εφαρμογών ιστού και των υπηρεσιών διαδικτύου μακροπρόθεσμα.

Netsparker Desktop

Το Netsparker Desktop είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή Windows. Είναι ένας εύχρηστος σαρωτής ασφάλειας εφαρμογών ιστού που χρησιμοποιεί την προηγμένη Proof-Based τεχνολογία σάρωσης ευπαθειών και κενών ασφαλείας της εταιρείας έχοντας ενσωματωμένα εργαλεία ελέγχου και τεστ παραβιάσεων. Το Netsparker Desktop διαταράσσει το status quo της βιομηχανίας ασφάλειας εφαρμογών ιστού. Πριν από το Netsparker Desktop, οι εταιρείες και οι προμηθευτές υποτιμούσαν τις αρνητικές επιπτώσεις των ψευδώς θετικών ενδείξεων που είχαν πάνω στις εκτιμήσεις ευπαθειών. Η μοναδική τεχνολογία σάρωσης της Netsparker από την άλλη επαληθεύει αυτόματα τις εντοπισμένες ευπάθειες. Πολλοί εκπλήσσονται που συνειδητοποιούν ότι δεν χρειάζεται πλέον να χάνουν ώρες προσπαθώντας χειροκίνητα να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα μίας σάρωσης. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα της τεχνολογίας Netsparker είναι ότι μπορείτε επίσης να μειώσετε την πιθανότητα να συμβεί κάποιο ανθρώπινο λάθος στις διαδικασίες αξιολόγησης ευπάθειας.

Scalability

Security team does not have to spend countless hours configuring the scanner or verifying its results. Thanks to Netsparker pre and post scan automation you can seamlessly add and scan new websites within just a few hours. Netsparker can scan 1,000 web applications and generate accurate results that you can take action on in just 24 hours.

Executive and Detailed Technical Reports

Our built-in Reporting tool enables you to generate web security reports, such as an Executive Summary, Detail Technical Report, a Vulnerabilities List, or a Compliance report. All reports can be generated in PDF or HTML format.

Collaboration & Efficiency

As a multi-user environment Netsparker allows everyone involved to have the full visibility of the security state of the web applications. By involving everyone, from the management to the technical teams you reduce the bureaucracy that hogs the development and implementation of security fixes in large organisations.

Detailed Vulnerability Information

The Netsparker web application security scanner reports vulnerabilities with a high degree of specificity. This helps to ensure that developers understand the vulnerabilities, know how to fix them, and learn to write more secure code.

Dead Accurate

Netsparker's cutting edge Proof-Based Scanning Technology automatically exploits the identified vulnerabilities, proving they are real and not false positives. Independent comparison reports also show that Netsparker can detect more vulnerabilities than other solutions.

Integration

The REST API allows you to easily integrate automated web vulnerability scanning at all the stages of the SDLC. Netsparker Cloud also has out-of-the-box integration support for issue tracking systems such as JIRA, so discovered vulnerabilities are automatically posted on your issue tracking system.

Επεκτασιμότητα/ Κλιμάκωση

Η ομάδα ασφαλείας δεν χρειάζεται να αφιερώνει αμέτρητες ώρες στη διαμόρφωση του σαρωτή ή στην επαλήθευση των αποτελεσμάτων του. Χάρη στην πριν και μετά τη σάρωση αυτοματοποίηση της Netsparker, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε και να σαρώσετε εύκολα νέες ιστοσελίδες μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Το Netsparker μπορεί να σαρώσει 1.000 εφαρμογές ιστού και να παράγει ακριβή αποτελέσματα για τα οποία μπορείτε να αναλάβετε δράση σε μόλις 24 ώρες.

Εξαιρετικά Ακριβής

Η πρωτοποριακή τεχνολογία σάρωσης της Netsparker εκμεταλλεύεται αυτόματα τα εντοπισμένα τρωτά σημεία, αποδεικνύοντας ότι είναι πραγματικά και όχι ψευδή θετικά. Ανεξάρτητες αναφορές σύγκρισης δείχνουν επίσης ότι το Netsparker μπορεί να εντοπίσει περισσότερες αδυναμίες από άλλες λύσεις.

Λεπτομερείς Τεχνικές Αναφορές

Το ενσωματωμένο εργαλείο αναφοράς της εταιρείας σας επιτρέπει να δημιουργείτε αναφορές ασφάλειας ιστού, όπως μια «executive» σύνοψη, μία λεπτομερή τεχνική αναφορά, μια λίστα ευπαθειών ή μια έκθεση συμμόρφωσης. Όλες οι αναφορές μπορούν να δημιουργηθούν σε μορφή PDF ή HTML.

Συνεργασία & Αποδοτικότητα

Ως περιβάλλον πολλαπλών χρηστών το Netsparker επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους να έχουν πλήρη προβολή της κατάστασης ασφαλείας των εφαρμογών ιστού. Με τη συμμετοχή όλων, από τη διοίκηση μέχρι τις τεχνικές ομάδες, μειώνεται η γραφειοκρατία που κρατάει όμηρο την ανάπτυξη και την εφαρμογή διορθώσεων ασφαλείας σε μεγάλους οργανισμούς.

Ενσωμάτωση

Το API REST σας επιτρέπει να ενσωματώσετε εύκολα την αυτοματοποιημένη σάρωση ευπάθειας ιστού σε όλα τα στάδια της SDLC. Το Netsparker Cloud διαθέτει επίσης out-of-the-box υποστήριξη ενσωμάτωσης για συστήματα εντοπισμού ζητημάτων όπως το JIRA, έτσι ώστε τα τρωτά σημεία και οι ευπάθειες που εντοπίζονται, να αναρτώνται/ εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα παρακολούθησης ζητημάτων/ προβλημάτων σας.

Λεπτομερής Πληροφόρηση Ευπαθειών

Ο σαρωτής ασφάλειας εφαρμογής Ιστού Netsparker αναφέρει ευπάθειες με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι προγραμματιστές κατανοούν τις ευπάθειες, γνωρίζουν πώς να τις διορθώσουν και μαθαίνουν να γράφουν ασφαλέστερο κώδικα.